Orgány

Celkovou odpovědnost za řádnou realizaci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 nese Řídící orgán, který je v těchto otázkách jediným kontaktním partnerem vůči Evropské komisi. Přímým partnerem Řídícího orgánu v otázkách realizace Programu na českém území je Národní orgán v České republice.

Řídící orgán

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
(Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství)
Referat 25 -Verwaltungsbehörde des EU-Programms Grenzübergreifende Zusammenarbeit
(Řídící orgán programu EU "Přeshraniční spolupráce")
Archivstraße 1
D - 01097 Dresden nebo

Postfach 10 05 10
D - 01076 Dresden

vedoucí: Dr. Roger Mackeldey
web: www.smul.sachsen.de

Kontaktní osoby
Yvonne Schönlein
telefon: +49 (0)351-564 2251
fax: +49 (0)351-564 2259
e-mail yvonne.schoenlein@smul.sachsen.de

Národní orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské nám. 6
CZ - 110 15 Praha 1

ředitel odboru: RNDr. Jiří Horáček
telefon.: +420 234 15 2244
web: www.mmr.cz / www.strukturalni-fondy.cz

Kontaktní osoby
Ing. Josef Žid
tel.: +420 234 15 2010
e-mail: josef.zid@mmr.cz

Mgr. Stanislav Rataj
tel.: +420 234 15 2284
e-mail: stanislav.rataj@mmr.cz