Archiv

Programový dokument

  • Programový dokument Programu na podporu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 (znění z 24. 4. 2015)

Společný realizační dokument

  • Společný realizační dokument Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ (znění z 9. listopadu 2016)
  • Společný realizační dokument Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ (znění z 22. října 2015)
  • Společný realizační dokument Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 (znění z 17. června 2015) platné do 23.12.2015

Příručky pro české kooperační partnery