Příručky

Příručky týkající se všech kooperačních partnerů

  • Příručka k zadávání veřejných zakázek - Evropská komise vydala ve spolupráci s Evropskou investiční bankou praktickou příručku k zadávání veřejných zakázek. Díky této příručce lze předejít při zadávání veřejných zakázek nejčastějším chybám.

Příručky týkající se českých kooperačních partnerů

Příručka pro české kooperační partnery (PPŽ) – podávání žádostí (verze č. 3 ze dne 01.03.2017).

Změny provedené v novém vydání oproti poslední platné verzi Příručky a jejích metodických pokynů jsou barevně zvýrazněny.
Za obsah příručky zodpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj.

Příručka pro české kooperační partnery (PPP) – realizace projektu (verze č. 3 ze dne 1. 6. 2017)

Za obsah příručky zodpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj.