Příručky

Příručky týkající se všech kooperačních partnerů

  • Příručka k zadávání veřejných zakázek - Evropská komise vydala ve spolupráci s Evropskou investiční bankou praktickou příručku k zadávání veřejných zakázek. Díky této příručce lze předejít při zadávání veřejných zakázek nejčastějším chybám.

Příručky týkající se českých kooperačních partnerů

Příručka pro české kooperační partnery - podávání žádostí (PPŽ) (verze č. 4 ze dne 1. 4. 2018)

Změny provedené v novém vydání oproti poslední platné verzi Příručky a jejích metodických pokynů jsou barevně zvýrazněny.
Za obsah příručky zodpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj.

Příručka pro české kooperační partnery - realizace projektu (PPP) (verze č. 4 ze dne 1. 4. 2018)

Změny provedené v novém vydání oproti poslední platné verzi Příručky a jejích metodických pokynů jsou barevně zvýrazněny.
Za obsah příručky zodpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj.