Současné projekty (dotační období 2014-2020)

Síť interkulturní komunikace a vzdělávání

Kreativita usnadňuje sociální integraci a zvyšuje vzdělanost! Na základě tohoto předpokladu realizují spolek Sächsischer Musikrat z Drážďan, Kulturní vzdělávací organizace Krušnohorského kraje (Kultureller Bildungsbetrieb Erzgebirgskreis) ze Stollbergu a Základní umělecká škola v Litvínově přeshraniční projekt, který obohacuje české a saské Krušnohoří i další regiony o jedinečnou hudebně kulturní nabídku.

Tato tři kulturně vzdělávací zařízení navazují svým projektem na svůj první evropský projekt „The International Jazz Festival Litvínov / Sasko-české jazzové světy 20092011“. Tehdy se v Litvínově konalo několik festivalů a soutěž v oblasti jazzu a na saské straně jazzový workshop pro 14 až 26leté mladé muzikanty.

Zahájením aktuálního projektu v létě 2016 se spektrum aktivit významně rozšířilo. Zájemci o hudbu, divadlo a tanec různých národností, různých typů škol i věku si nyní mohou vybrat ze široké nabídky hudebně kulturního vzdělávání: letní akademie v Colditz, jazzové a sborové soutěže v Bad Elster a v Litvínově, festivaly jazzové mládeže v Litvínově, workshop „Jazzové světy“ v Hoyerswerdě, dětské festivaly hudby, divadla a pohádek ve Stollbergu a Litvínově, taneční workshopy v Litvínově, vzájemné koncerty spolupracujících hudebních škol i workshopy pro nástroje a orchestry ve městech Annaberg-Buchholz, Gornsdorf, Thum, Aue, Stollberg, Olbernhau a Litvínov.

Projektu se má zúčastnit přes 3.500 účastníků z příhraničí z řad dětí, mládeže i dospělých. Oslovení účastníků zajišťují spolky a školy. Každý účastník je zapojen do nejméně tří akcí a na závěr obdrží certifikát jako doklad nově získaných dovedností. Řada nabídek bude po skončení tříleté doby realizace projektu trvale etablována.

Díky intenzivnímu prožití hudby, divadla a tance se zlepší sociální, komunikační a tvůrčí dovednosti účastníků. Novinkou je kombinace všech aktivit s jazykovou animací. Účastníci tak získají přímý kontakt s jazykem sousedů a naváží interkulturní dialog. Účastníci budou z prohloubení svých odborných a metodických kompetencí dlouhodobě profitovat i v rámci vzdělávání a zaměstnání.

Z veškerých projektových aktivit jsou pořizovány videozáznamy a fotografie. Podívejte se na záznam z česko-německého setkání sborů SBOROVÉ SVĚTY (CHORWELTEN) z 10. června 2017 v Bad Elster ( odkaz ).

Další informace naleznete na www.netzwerkkultur.eu .

Název

Síť interkulturní komunikace a vzdělávání

Rozpočet

z toho EFRR 892.903,93 EUR

Území

Drážďany, Stollberg, Litvínov

Image

Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a v Čechách

Díky evropskému projektu, který byl v prosinci 2015 schválen Monitorovacím výborem, mohou zámek Děčín a zámek Weesenstein pokračovat ve více než desetileté úspěšné spolupráci. Naším prvním evropským projektem "Šlechta bez hranic – páni z Bynova v Sasku a v Čechách" jsme se rozpomenuli na společnou historii obou zámků. Tak jako řada dalších šlechtických rodů z Míšeňska vlastnili v 16. století i páni z Bynova (Bünau) v sousedních severních Čechách majetky, kterých se museli po historické bitvě na Bílé hoře v roce 1620 vzdát. Dále jsme se věnovali i tématu vzniku česko-saské hranice v důsledku Chebské smlouvy z roku 1459 a osudům zámků v Čechách a v Sasku. Cílem tohoto nového projektu "Šlechtické poklady" je osvětlit především otázku osudů šlechtických sbírek v zámcích, které v Čechách byly a jsou mnohem bohatší, v dobách společenských zlomů, případně objasnit, jaké modifikace a strategie přispěly k jejich zachování a prezentaci. Zaměřit se chceme i na dnešní přístupy ke sbírkám. Zatímco v Sasku byly po druhé světové válce velké části existujících sbírek soustředěny ve Státních uměleckých sbírkách v Drážďanech (Staatliche Kunstsammlungen Dresden), zůstaly sbírky na českých zámcích často kompletně zachovány, zčásti byly dokonce včetně zámků samotných zrestituovány, popřípadě probíhá jejich vrácení na původní místa. Díky takzvaným "černým knihám", které byly zavedeny po druhé světové válce, lze umělecké předměty v depozitářích přesně určit a přiřadit je jednotlivým zámkům.

Projekt "Šlechtické poklady" zahrnuje několik mimořádných výstav jak na zámku v Děčíně, tak na zámku Weesenstein, vědeckou konferenci, publikace a další akce. Veřejnosti nabídneme například výstavy na téma "Sběratelství", v roce 2017 vystavíme např. doposud existující sbírku orientálního umění, kterou shromáždil poslední majitel zámku Weesenstein z rodu Wettinů, princ Jan Jiří Saský. Poté, co byl zámek v Děčíně po desetiletí devastován jeho využíváním k vojenským účelům a v roce 2005 znovu obnoven jako zámecké muzeum, chtějí kolegové z Děčína mimo jiné obnovit jídelnu a knihovnu šlechtického rodu Thun-Hohensteinů.

Menší zimní výstavy se zaměří na slavnosti a tradice v průběhu roku v obou zemích. Tím bychom chtěli přispět k lepšímu vzájemnému poznání. Kdo z nás dnes ví, kdy a z jakého důvodu jsou dnes v Čechách slaveny svátky a jaké zvyklosti se zde udržují například o Velikonocích? Všechny výstavy budou doprovázeny minimálně dvojjazyčnými texty a budou tak atraktivnější pro obyvatele z druhé strany hranice. Doplňující přednášky v rámci naší "Snídaně s historií" se budou zabývat zajímavými tématy české nebo saské historie. Kromě toho má být pomocí jazykových kurzů zlepšena i nabídka služeb pro naše návštěvníky, tzn. přímá komunikace s návštěvníky. Celý rámcový program pak kompletují odborné konzultace a veřejné exkurze na obou stranách hranice.

Těšíme se, že zájemcům z řad veřejnosti přiblížíme prostřednictvím rozmanité nabídky našeho jižního souseda jeho půvabnou krajinu plnou zámků a bohatou kulturu a poukážeme na kořeny společné kulturní identity obou zemí.

Průběžné informace naleznete na www.schloss-weesenstein.de .

Název

Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a v Čechách

Rozpočet

z toho 1.376.912,91 eur z prostředků EFRR

Území

Weesenstein a Děčín

Image