Ukázkové projekty (dotační období 2007-2013)

Kolem Klínovce a Fichtelbergu

Vybavenost a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – 1. etapa

K létu patří hory a turistika. A když sněží? Co je hezčího, než zimní nálada v horách. Horní Krušnohoří a jeho rozsáhlé lesy
a náhorní plošiny jsou pro turistiku a zimní sporty zvláště vhodné. V létě je pastvou pro oči zeleň lesů a kvetoucí louky, v zimě zase třpytící se les. Hory v každou roční dobu lákájí turisty, cykloturisty a lyžaře ven z měst, aby zapomněli na všechny své starosti
a pocítili radost ze života v čisté přírodě. Z nejvyšších horských vrcholů, na kterých se nacházejí rozhledny, se naskýtá nádherný výhled. Na úpatí nejvyšší hory - Klínovce (1244 m n.m.)
a Fichtelbergu (1215 m n.m.) leží malá městečka Boží Dar, Breitenbrunn, Oberwiesenthal a Loučná pod Klínovcem. Čilý turistický ruch vládne v tomto koutě hor již od 19. století. Celé území je totiž snadno dostupné jak z Čech, tak i ze Saska. Dnes zde existuje nejen hustá síť turistických stezek, ale i rozlehlá síť běžeckých stezek a sjezdovek. Návštěvníci jsou dnes náročnější a očekávají komplexní nabídku. "Přáním města Boží Dar je hledat a cíleně dále rozvíjet aktivity vedoucí ke spokojenosti návštěvníků. Ti se pak budou rádi vracet a zůstávat u nás déle.", říká starosta Božího Daru Jan Horník. "Přitom je důležité, abychom mezi hraničními obcemi v Horním Krušnohoří propojili všechny body. Cesty a všechno to, co spojuje lidi v Česku
a v Sasku.", doplňuje. Tak jako horské krajině dominují hory Klínovec a Fichtelberg, stojí již mnoho let na vrcholu úspěšné přeshraniční spolupráce Jan Horník a jeho soused z obce Breitenbrunn, starosta Ralf Fischer. Jsou vzorem pro spolužití blízkých obcí bez hranic. "Rádi bychom trochu přiblížili Horní Krušnohoří a jeho nádhernou krajinu", říká Ralf Fischer. Cestovní ruch představuje významný hospodářský faktor. Prostředky EU slouží k využití potenciálů a jejich zlepšování. V rámci tohoto projektu se mimo jiné opravila kamenná rozhledna na Klínovci. Věž císaře Františka Josefa, otevřená v roce 1884, dlouhou dobu chátrala. Nyní byla kámen po kameni rozebrána. A z rozebraného materiálu byla znovu postavena. Současně došlo k rekonstrukci příjezdové komunikace, protože časy jednoduchých cest pro čtyřspřeží s lázeňskými hosty patří již dávno minulosti. V obci Tellerhäuser, která patří k obci Breitenbrunn, vzniklo parkoviště sloužící jako výchozí bod, dále pak park s informačním stánkem
a Centrum pro běh na lyžích, které současně slouží i jako Trail-Center. Tato budova přistavěná ke stávajícímu obecnímu domu slouží veřejnosti po celý rok jako šatna se sanitárním zařízením.


Název

Vybavení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří - 1.etapa

Rozpočet

z toho 1.434.354,99 eur z prostředků EFRR

Území

Kolem Klínovce a Fichtelbergu

Image
Image

Společné hlídky říční policie na Labi

Zajištění veřejné bezpečnosti a pořádku v česko - saském pohraničí hraje důležitou roli nejen na souši, ale i na vodě. Mezinárodně významná vodní cesta - řeka Labe - protéká důležitou přeshraniční kulturní krajinou s vysokou mezinárodní hodnotou. Labe slouží jako dopravní tepna již po celá staletí, později přibyla i dálková železniční trať vedoucí labským údolím. Úzká spolupráce útvarů poříční policie se ukázala jako naléhavě nutná. Cílem bylo zajištění bezpečnosti lodní dopravy a veřejného pořádku jak na vodě, tak i v pobřežních částech, v přístavech
a na souvisejících plochách a realizace společné hlídkové činnosti. Pro možnost rychlého zásahu je nutno mít na obou stranách hranice k dispozici vhodná plavidla. Tímto projektem proto byly pořízeny speciální čluny s návěsem a tažným vozidlem s odpovídající výstrojí a IT-technikou pro nasazení při boji proti ohrožení, stíhání a pro specifické policejní situace. Technika sama ale nestačí, zasahující policisté musejí i komunikovat
a v případě nasazení si musejí rozumět i "po slepu". Stále lepší komunikaci společně zasahujících kolegů umožňují společná cvičení a průběžná, kolektivní hlídková činnost.

Název

Společné hlídky říční policie na Labi

Rozpočet

z toho 329.395,30 eur z prostředků EFRR

Území

Společné hlídky poříční policie na řece Labi

Image
Image

Zelený most Okrouhlá – Reichenbach

"Zelený most Okrouhlá - Reichenbach" představuje symbolické propojení obou partnerů projektu, obce Okrouhlá v Česku
a města Reichenbach/OL v Sasku. Realizací projektu se oběma zúčastněným partnerům podařilo trvale přispět k podpoře ekologického způsobu života obyvatelstva na venkově
v Euroregionu Nisa. To bylo umožněno úzkou spoluprací institucí, především škol a mateřských škol, zapojených do projektu.
V obou obcích byly vybudovány ekologické naučné stezky
s interaktivními prvky vztahujícími se k životnímu prostředí, které seznámily především děti hravou a názornou formou s domácí flórou a faunou.

Název

Zelený most Okrouhlá-Reichenbach

Rozpočet

z toho 538.810,71 eur zprostředků EFRR

Území

Zelený most Okrouhlá – Reichenbach

Image