Aktuální možnosti dotace

Kde je ještě možné podat žádost o dotaci?

Image

Chcete vědět, zda je ještě možné podpořit Váš nápad na projekt?

Podávání žádostí je možné v následujících oblastech

 • Prioritní osa 2
  • Opatření dopravní infrastruktury (silnice) s vazbou na turistické cíle (investiční priorita 6c)
  • Opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, ochrany půdy a lesů včetně biotopů, biodiverzity a sítě NATURA 2000 (investiční priorita 6d)
 • Prioritní osa 3 - všechna opatření (investiční priorita 10b)
 • Prioritní osa 4 - opatření udržitelné, partnerské spolupráce (investiční priorita 11b)

Podání žádosti možné pouze jako náhradní projekt

V prioritní ose 2, opatření v oblasti vodního hospodářství (investiční priorita 6b) je podávání žádostí možné, projekty však budou z důvodu úplného navázání prostředků zpracovávány pouze jako náhradní projekty (informace k náhradním projektům naleznete zde ).

Pokud máte nápady na projekty v uvedených oblastech, můžete je konzultovat s odbornými pracovníky Společného sekretariátu a krajských úřadů, kteří Vám jsou k dispozici na zde uvedených kontaktech.

Podání žádosti v následujících oblastech není možné

V těchto oblastech byl příjem žádostí pozastaven:

 • Prioritní osa 1 - všechna opatření
 • Prioritní osa 2 - investiční priorita 6c
  • Investice do zachování a ochrany kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních projektů
  • Opatření na podporu kulturního a přírodního cestovního ruchu
  • Společný vývoj koncepcí a produktů a realizace společných marketingových opatření