Zadávací řízení na tlumočení, překlady a zajištění tlumočnické techniky

Zveřejnění oznámení o zakázce: 22.12.2017

Saská rozvojová banka - dotační banka - plánuje pro Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 uzavřít na tlumočení, překlady a zajištění tlumočnické techniky rámcovou smlouvu. Výchozí podmínky jsou následující:

 • Rámcová smlouva bude na dobu určitou: 01.04.2018 až 31.03.2020 s možností dvojího prodloužení (do 31.03.2021 a do 31.03.2022)
 • Předběžné vymezení rozsahu služeb:
  • přibližně 6 až 10 akcí ročně (zpravidla jednodenní nebo dvoudenní) s využitím překladatelských služeb a tlumočnické techniky
  • podle potřeby odborné písemné překlady se specifikací související s dotačním programem (jednostránkové i vícestránkové texty)

Zakázka má čtyři části. Požadavky na každou z nich shrnuje následující tabulka. Nabídku je možné podat na jednu, více nebo všechny části. Tímto jsou vyzváni zájemci o provedení zakázky k doručení nabídky včetně referenčních údajů týkajících se zejména činnosti v programech Evropské unie v německém jazyce do 19.01.2018 v uzavřené obálce na tuto adresu:

 • Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
  Gemeinsames Sekretariat
  Pirnaische Straße 9
  01069 Dresden

Seznam zakázek:

Nabídka Obsah Specifikace služeb
1 Písemné překlady odborných programově specifických textů z německého do českého jazyka Cena za jednu normostranu (30 řádek à 60 úho-zů) včetně základní jazykové korektury (úroveň mateřského jazyka); dodání se vztahuje na kalendářní den
 • 48 hodin (normální)
 • 24 hodin (express)
2 Písemné překlady odborných programově specifických textů z českého do německého jazyka Cena za jednu normostranu (30 řádek à 60 úho-zů) včetně základní jazykové korektury (úroveň mateřského jazyka); dodání se vztahuje na kalendářní den
 • 48 hodin (normální)
 • 24 hodin (express)
3 Simultánní tlumočení na akcích do 40 účastníků včetně našeptávací techniky Cena za hodinu popř. s uvedením minimálně účtované doby příp. odstupňování; cestovné a náklady na ubytování pro tlumočníka

Cena na osobu a odstupňování ceny za techniku
Simultánní / konzekutivní tlumočení na akcích bez techniky Cena za hodinu popř. s uvedením minimálně účtované doby příp. odstupňování; cestovné a náklady na ubytování pro tlumočníka
4 Poskytnutí tlumočnické kabiny pro 2 tlumočníky, ozvučení, stolní mikrofony, 2 bezdrátové mikrofony, sluchátka a příjímače;
přímý záznam obou jazykových verzí a technický servis během akce;
jazykové znalosti pro vyjasnění technických otázek nutné (němčina, čeština nebo angličtina)
Cena za hodinu popř. s uvedením minimálně účtované doby příp. odstupňování; cestovné a náklady na ubytování pro technika

Cena na účastníka příp. odstupňování podle ve-likosti akce
Poskytnutí tlumočnické kabiny pro 2 tlumočníky, ozvučení, stolní mikrofony, 2 bezdrátové mikrofony, sluchátka a příjímače;
přímý záznam obou jazykových verzí a technický servis během akce;
jazykové znalosti pro vyjasnění tech-nických otázek nutné (němčina, čeština nebo angličtina)
Cena za hodinu popř. s uvedením minimálně účtované doby příp. odstupňování; cestovné a náklady na ubytování pro technika

Cena na účastníka příp. odstupňování podle velikosti akce