Monitorovací výbor

Termíny zasedání Monitorovacího výboru 2017 a 2018
Doporučený nejzazší termínpro podání projektové žádosti Plánovaný termín zasedání Monitorovacího výboru
3. 6. 2017 5. - 6. 12. 2017
21. 10. 2017 21. 3. 2018
15. 1. 2018 14. - 15. 5. 2018
4. 4. 2018 4. - 5. 9. 2018
4. 6. 2018 4. 12. 2018
S včasným předložením projektové žádosti nevzniká nárok na její projednání v následujícím Monitorovacím výboru. Datum zasedání platí pouze orientačně.