Náhradní projekty

Postup zpracování náhradních projektů

Jaké šance má Vaše projektová žádost v oblasti, kde již nejsou k dispozici žádné volné prostředky?

V investičních prioritách (IP), kde již došlo k úplnému navázání prostředků, může Monitorovací výbor schválit projektové žádosti jako náhradní projekty.

Náhradní projekty schválené Monitorovacím výborem lze podpořit pouze tehdy, pokud se do Programu vrátí dostatek dotačních prostředků z již běžících projektů (ve formě úspor nebo vratek).

Časový plán

  • O předložených náhradních projektech v prioritní ose 1 rozhodne Monitorovací výbor na svém zasedání v prosinci 2017.
  • O předložených náhradních projektech v prioritní ose 2 (IP 6c, IP 6b) rozhodne Monitorovací výbor na svém zasedání v květnu 2018.
  • K právnímu navázání prostředků dotace (vystavení Smlouvy o poskytnutí dotace) dojde až v momentě, kdy budou k dispozici vrácené prostředky v dostatečné výši. S tím lze počítat až v průběhu roku 2019.
  • Náhradní projekty je třeba zrealizovat do konce roku 2022.

Postup

  • O náhradních projektech bude Monitorovací výbor rozhodovat standardní procedurou.
  • Náhradní projekty budou v prioritních osách 1, 3 a 4 schváleny Monitorovacím výboremdo výše 5 milionů EUR a v prioritní ose 2 do výše 10 milionů EUR prostředků EFRR.
  • Prostředky vrácené do Programu budou k dispozici pro náhradní projekty v té prioritní ose, ve které k vrácení prostředků došlo.
  • Dotace bude projektům poskytována při dostatečném objemu prostředků v pořadí dle celkového počtu bodů dosaženého v rámci odborného hodnocení projektu.