Náhradní projekty

Postup zpracování náhradních projektů

Jaké šance má Vaše projektová žádost v oblasti, kde již nejsou k dispozici žádné volné prostředky?

V investičních prioritách (IP), kde již došlo k úplnému navázání prostředků (viz Dostupnost prostředků ), může Monitorovací výbor schválit projektové žádosti jako náhradní projekty.

Náhradní projekty schválené Monitorovacím výborem lze podpořit pouze tehdy, pokud se do Programu vrátí dostatek dotačních prostředků z již běžících projektů (ve formě úspor nebo vratek).

Časový plán

  • O předložených náhradních projektech v prioritní ose 1 rozhodne Monitorovací výbor na svém zasedání v prosinci 2017.
  • O předložených náhradních projektech v prioritní ose 2 (IP 6c, IP 6b) rozhodne Monitorovací výbor na svém zasedání v květnu 2018.
  • K právnímu navázání prostředků dotace (vystavení Smlouvy o poskytnutí dotace) dojde až v momentě, kdy budou k dispozici vrácené prostředky v dostatečné výši. S tím lze počítat až v průběhu roku 2019.
  • Náhradní projekty je třeba zrealizovat do konce roku 2022.

Postup

  • O náhradních projektech bude Monitorovací výbor rozhodovat standardní procedurou.
  • Náhradní projekty budou v prioritních osách 1, 3 a 4 schváleny Monitorovacím výboremdo výše 5 milionů EUR a v prioritní ose 2 do výše 10 milionů EUR prostředků EFRR.
  • Prostředky vrácené do Programu budou k dispozici pro náhradní projekty v té prioritní ose, ve které k vrácení prostředků došlo.
  • Dotace bude projektům poskytována při dostatečném objemu prostředků v pořadí dle celkového počtu bodů dosaženého v rámci odborného hodnocení projektu.