Silní sousedé – česko-německé partnerství prostřednictvím dobrovolnictví

 

Prostřednictvím tohoto projektu budou vytvořeny základní předpoklady pro bilaterální dobrovolnou službu mezi Českou republikou a Saskem, kdy oba partneři projektu vytvoří odbouráním byrokratických a dalších překážek stabilní struktury pro dlouhodobé pokračování společné výměny dobrovolníků. Mladí lidé v hraničím regionu budou podpořeni při získávání interkulturních a jazykových dovedností. Inicializací vlastních, inovativních projektů v příhraničí bude působeno proti odchodu mladých lidí do jiných spolkových zemí.

Webové stránky projektu

Facebook

Video

Kontaktní osoby

Fotografie

  • fotografie z jednoho naších úvodních seminářů

Akce ve 2. čtvrtletí 2018

  • 14. - 18. 5. 2018: Seminář pro německé dobrovolníky s důrazem na vlastivědu České republiky
  • 7. - 8. 6. 2018: Mezinárodní konference pro naše hostitelská místa dobrovolníků v Česko-německém dobrovolnictví s důrazem na získání dovednosti sousedního jazyka s dobrovolníky z České republiky a Německa v Drážďanech