Paměť v krajině Trojzemí

 

Společný projekt „Paměť v krajině Trojzemí“ se zaměřuje na zachování kulturního dědictví a zvýšení turistické atraktivity společného přeshraničního regionu Trojzemí prostřednictvím obnovy a rekonstrukce 7 památek, vývojem nové turistické nabídky a společné propagace kulturního dědictví na české i německé straně hranice.

Rekonstruované památky

 • Hrádek nad Nisou: Morový sloup na Horním náměstí se sousoším svaté Anny, Kaple Panny Marie Pomocné na Uhelné a areál kostela sv. Bartoloměje
 • Frýdlant: Křížová cesta na Křížovém vrchu
 • Žitava: revitalizace prostoru klášterního dvora bývalého františkánského kláštera
 • Oybin: hrad a klášter Oybin

Více informací naleznete na webových stránkách projektu .

Fotografie

 • Klášter a hrad Oybin
 • Křížová cesta ve Frýdlantu

Akce

 • 12. 5. 2018 - slavnostní otevření Křížové cesty ve Frýdlantu
  - 8:00 hod. prezentace na téme Křížová cesta
  - 9:00 hod. mše svatá, celebrovaná Mons. Mgr. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým
  - 10:00 hod. odchod procesí od kostela na křížovou cestu, procházka křížovou cestou

Kontaktní osoby