MOOREVITAL 2018 - pokračování ochrany rašeliništʼ v Krušných horách

 

Cílem projektu je revitalizace poškozených rašelinných biotopů.

  • Do roku 2020 budou na německé straně hranic uzavřeny odvodňovací kanály v rašeli-ništích na ploše 162 ha. Území revitalizace leží v blízkosti obce Kühnhaide a Reitzen-hain.
  • Naučná stezka Stelgelhaide u Kühnhaide bude kvalitativně obnovena, zážitkové části stezky budou graficky a bezbariérově uspořádány.
  • Na českém území bude na části Novoveského rašeliniště revitalizována plocha do 10 ha (u Hory Sv. Šebestiána). Stávající odvodňovací kanály budou uzavřeny s 370 přehrázkami.
  • Podél potoka „Chomutovka“ budou vysazeny vrby a na rašeliništích zaploceny břízy pýřité (proti okusu zvěří) coby potrava pro tetřívka

Kooperační partneři

Web
https://moorevital.sachsen.de

http://moor.naturpark-erzgebirge-vogtland.de/index.html

Akce

Více k akcím zde (v němčině)

  • 16.05.2018: Vycházka rašeliništěm: Co je nového v rašeliništi Stengelhaide?
  • 26.05.2018: Vycházka rašeliništěm: Rašeliniště Erlhaide – včera, dnes, zítra
  • 15.06.2018: Workshop zum Thema „Bedeutende Wasserspeicher in der Landschaft als Waldbiotop“
  • 28.06.2018: Vycházka rašeliništěm: Bude rašeliniště Stengelhaide zase zamokřeno?