Zvyšování rozmanitosti v lesích centrálního Krušnohoří

 

Spektrum dřevin v Krušných horách je rozšiřováno vnášením dalších druhů dřevin:

  • jedle bělokoré a buku lesního
  • jeřábu obecného a javoru klenu (jeřáby podél cest jsou zdrojem potravy pro ptactvo, tradičním estetickým prvkem a zlepšují půdní vlastnosti v okolí; javor klen v okolí vodních toků navíc zlepšuje kvalitu vody)

Dále dochází k vytváření infrastruktury k regulaci stavů spárkaté zvěře (kazatelny a naháňkové posedy) a k rozmístění naučných tabulí u návštěvnicky důležitých míst.

Web
http://www.bozidar.cz/cs/projekty-eu/655-zvysovani-rozmanitosti-v-lesich-v-regionu-centralniho-krusnohori.html

Kontaktní osoba
Ing. Karel Picura (CZ, DE)
Tel: +420 603 820 255
E-Mail: picura@bozidar.eu

Fotografie: Karel Picura, Město Boží Dar