ENZEDRA Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové a okrasné rostliny jako cesta ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu

 

Projektové aktivity
• studium historických pramenů a archiválií, jednotná informační platforma zapomenutých regionálních užitkových rostlin
• rozhovory s pamětníky pro doplnění informací, záznam interview a zveřejnění na webu a facebooku
• nalezení zplanělých druhů, namnožení potřebného množství, příprava demonstračních ploch a zasetí
• sklizeň zasetých produktů a kulinářské využití (profesionální kuchaři podle historických receptů)

Kooperační partneři
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Chomutov
Podkrušnohorský zoopark Chomutov
Sachsen Leinen e.V.

Kontaktní osoby

 • Ing. Roman Honzík (CZ, DE)
  tel. +420 603 775 780
  e-mail: honzik@eto.vurv.cz
 • paní Hana Zvalová
  tel. +420 724 685 288
 • paní Pavlína Buršová
  tel. +420 775 160 333

Fotografie
Podkrušnohorský zoopark Chomutov

Webové stránky projektu
www.enzedra.cz
www.enzedra.eu