Od Valdštejna k Pücklerovi - knížecí kvalita služeb pro naše hosty

 

Vytvoření nových turistických nabídek ve městech Doksy a Bad Muskau. Tyto nabídky představí významné osobnosti, které ovlivnily historický vývoj a krajinný ráz obou příhraničních regionů - rod Valdštejnů a knížete Pücklera.

  • rekonstrukce zámku v Doksech a vytvoření nového prohlídkového okruhu
  • vznik dvou nových turistických informačních center: na zámku v Doksech a u vstupu do Parku knížete Pücklera v Bad Muskau

Akce

  • putovní výstava amatérských a profesionálních fotografií "Dojmy z mého regionu"
    • do října 2018 na radnici v Bad Muskau
    • od prosince 2018 do června 2019 v Doksech