Simulační hra - podpora demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce

 

Cílem našeho projektu je sblížit českou a německou mládež ve věku 11 až 15 let a nabídnout jim internacionální výměnu s nesčetnými aktivitami a vzdělávacím programem.

Jádrem této výměny je naše simulační hra, která má hravou formou sbližit účastníky s hodnotami demokratického a tolerantního chování. Proto se vžijí do role dvou marketingových a reklamních agentur, které dostanou zakázku vytvořit reklmní kampaň pro aplikaci řešící v nejkratší době domácí úkoly všeho druhu. S tímto všedním obsahem se žáci dokážou rychle ztotožnit. Agentury mají různé úkoly, jako například vymyslet název, slogan a logo pro aplikaci. Koneckonců rozhodne zadavatel, že jak německá tak i česká agentura dostanou zakázku pod podmínkou, že se musí spojit a spolupracovat. Ve smíšených skupinách nyní vytváří marketingové strategie a společně vyrobili plakáty, webové stránky a reklamní spoty které v rámci kampaně.

Simulační hrou chceme účastníkům ukázat, že mezi si blízkými kulturami nejsou skoro žádné rozdíly. Tímto se odbourají stereotypy a předsudky a vzniknou nové přátelství. Hlavně u žáků je tento koncept úspěšný, protože nám zkušenosti potvrdili, že sice sousední zem je blízko a turisticky známá, ale mnoho mladých lidí nemá styk s pravou sousední kulturou.

Mimo 14 školních kempů, kterých se dosavaď zúčastnilo již přes 700 účastníků a které jsme úspěšně realizovali, nabízíme také tři rodinné kempy, 2 školení pedagogů a dvě školení pro multiplikátory.

Díky realizaci rodinných kempů umožňujeme i sociálně slabším rodinám interkulturní výměnu. Školením pro pedagogy a multiplikátory chceme garantovat udržitelnost projektu a etablovat simulační hru jako interkulturní nástroj do sociálních struktur.

Tímto chceme umožnit zájemcům zažít interkulturní výměnu. Česko-německé pohraničí pro to nabízí několik možností. Náš projekt má nadále podpořit vývoj dalších společných binacionálních aktivit.

Kooperační partneři

  • Die Brücke e.V., Chemnitz
  • Bildungsinstitut Pscherer gGmbH, Lengenfeld
  • Dům dětí a mládeže a ZpDVPP Ústí nad Labem, p.o.

Kontakty

Web

Akce v druhém kvartálu 2018

  • 18.-22. 6. 2018: kemp pro žáky

Fotografie

  • PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a ZpDVPP Ústí nad Labem, p.o.