Kulturní cesta fojtů

 

Dodnes nese území ležící na horním toku řeky Weiße Elster (Bílá straka) jméno Vogtland – Fojtsko. Toto jméno pochází po jeho bývalých pánech a vládcích – Fojtech z Weidy, Gery, Greizu a Plavna. Dnešní situace je taková, že mnoho místních obyvatel z pohledu dějin o tomto relativně krátkém časovém úseku jejich vlády a působení sotva něco vědí. Region Fojtsko/Vogtland se rozkládá jak na území České republiky (Karlovarský kraj), tak i na území německého Saska, Durynska a Bavorska. Projekt Kulturní cesta Fojtů otevírá v tomto regionu nový pohled na společné dějiny a umožňuje jak místním obyvatelům, tak i svým návštěvníkům a turistům nový přístup a vhled do dějin tohoto regionu. Dále napomáhá zároveň tento projekt překonávat staré hranice a podporovat přeshraniční identitu.

V předchozím projektu, který se uskutečnil ještě v minulém dotačním období v programu Cíl 3/Ziel 3, byla prozkoumána myšlenka tohoto projektu z hlediska životaschopnosti a byly položeny základy. Ve výsledku se sešlo jedenáct projektových partnerů, kteří se rozhodli pro přípravu a realizaci kulturně historického a kulturně turistického znovuobjevení a zpřístupnění regionu Fojtska/Vogtland. Projekt byl schválen v září 2016.

Projektoví partneři:

 • spolek futurum vogtland e.V. (správce Hradu Mylau v Sasku)
 • Technická univerzita Chemnitz (historický výzkum)
 • Euregio Egrensis AG Sasko/Durynsko e.V. (regionální aktér pro zajištění udržitelnosti projektu)
 • město Aš
 • město Cheb
 • město Františkovy Lázně (správce Hradu Seeberg)
 • město Weida
 • město Greiz v Durynsku
 • město Plavno
 • společnost Oelsnitzer Kultur GmbH (správce Zámku Voigtsberg)
 • Turistický svaz Vogtland e.V. (regionální aktér pro zajištění udržitelnosti projektu)
Obsah:
 • kulturně historický turistický průvodce v českém, německém a anglickém jazyce
 • popis a prezentace 120 až 150 objektů, které jsou historicky spojeny s minulostí Fojtů a jejich potomků a které budou dále integrovány a zapojeny do různých zeměpisných a tématických okruhů a turistických tras
 • "znovuoživení" - virtualizace vybraných objektů za pomoci aplikací
 • zviditelnění a zpřístupnění objektů (příjezdová cesta k Hornímu zámku v Greizu, vestavba sanitárního zařízení v budově konventu Řádu německých rytířů v Plavně, zřízení informačních center a center setkání na českém Hradu Seeberg a na německém Hradu Mylau)
 • turistické informace o všech objektech, které budou zobrazeny na letácích či přístupné za pomocí mobilní aplikace a QR kódu, který bude k dispozici na informačních tabulích umístěných u objektů
 • propojení aktérů projektu Kulturní cesta Fojtů (projektoví partneři, zaměstnanci muzea, neplacení dobrovolníci pracující jako průvodci, další zájemci o kulturně historické dědictví)
 • dvě odborné vědecké konference
 • menší muzeálně-pedagogické aktivity, které mají za úkol mladé generaci přiblížit dějiny, které daly jméno tomuto regionu; možnost pozitivní identifikace občanů v tomto přeshraničním regionu – a to i jako protiklad k znovu ožívajícímu nacionalismu

Webové stránky:

Kontaktní osoby:

 • pan Jugel
  spolek futurum vogtland e. V.
  tel.: 0049/176–34229755
  e-mail: ulrich.jugel@futurum-vogtland.de
 • paní Martinovičová
  Technická univerzita Chemnitz
  tel.: 0049/371-53133216
  e-mail: zuzana.martinovicova@phil.tu-chemnitz.de
 • pan Schönicke
  spolek Euregio Egrensis AG Sasko/Durynsko e.V.
  tel.: 0049/3741-1286461
  e-mail: steffen.schoenicke@euregioegrensis.de
 • pan Klepáček
  město Aš
  tel.: 354 524 214
  e-mail: klepacek.pavel@muas.cz
 • pan Pospíšil
  město Cheb
  tel.: 354 440 105
  e-mail: pospisil@cheb.cz
 • pan Odstrčil
  město Františkovy Lázně/hrad Seeberg
  tel.: 354 542 344
  e-mail: odstrcil@muzeumfl.cz
 • paní Gunkel
  město Weida
  tel.: 0049/151-14832530
  e-mail: gunkel@weida.de
 • pan Marek
  město Greiz
  tel.: 0049-3661/703253
  e-mail: marek@greiz.de
 • pan Dr. Salesch
  město Plauen
  tel.: 0049-3741/2912400
  e-mail: martin.salesch@plauen.de
 • pan Petri
  město Oelsnitz
  tel.: 0049-374/2170973
  e-mail: daniel.petri@oelsnitz.de
 • pan Heinze
  Turistický svaz Vogtland e.V.
  tel.: 0049-3744/18886-58
  e-mail: heinze@vogtland-tourismus.de

Fotografie:

 • Kaiserpfalz Cheb © Jörg Metzner
 • Bečov nad Teplou © Barteld Redaktion & Verlag
 • Horní zámek Greiz © městská správa Greiz
 • Osterburg Weida © městská správa Weida
 • městský kostel St. Johannis a budova konventu Plauen © městská správa Plauen
 • zahájení konference 7. 11. 2017 Plauen © Stefan Herold
 • hrad Mylau © Futurum Mylau
 • zámek Vogtsberg © městská správa Oelsnitz
 • hrad Seeberg © Barteld Redaktion & Verlag
 • Museum Aš © Barteld Redaktion & Verlag
 • všechny další fotografie © Ulrich Jugel