Škola a sklo - inkubátor na cestě do života

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření trvalé struktury – spolupracující přeshraniční sítě středních škol v příhraničí, zaměřené na zachování tradičních uměleckých řemesel, a to zejména uměleckého sklářství, a na péči o společné kulturní dědictví.

Tento projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti, zlepšení uplatnění absolventů středních škol na společném trhu práce za pomoci různorodých opatření - přeshraniční sít vzdělávacích zařízení, výměna zkušeností pedagogů a studentů, zlepšení jazykových dovedností, praktika, kurzy, workshopy.

Realizací projektu vznikne společný přeshraniční Inkubátor talentů, odzkoušený inovační dvoujazyčný výukový program - včetně výukových materiálů, který mohou převzít další školy. Na německé straně se v nově zrekonstruovaných prostorách rozšíří výukový program o umělecké zaměření (i po projektu). Na české straně bude vytvořeno potřebné zázemí pro plánované společné aktivity – dílny, prostory pro společnou výuku a setkávání. Na konci projektu projdou 3 ročníky studentů rozšířeným mezinárodním vzdělávacím programem.

Kooperační partneři
LP: Město Reichenbach/O.L.
PP1: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, p.o.
PP2: Liberecký kraj