Montánní kulturní dědictví

 

Město Boží Dar

 • záchrana barokního kostela sv. Anny a varhan
 • inventarizace uměleckých předmětů kostela, jejich ochrana a instalace ve věži kostela
 • úprava okolí kostela (veřejná zeleň s návazností na turistické cesty, oprava sochy sv. Jana Nepomuckého)

Gemeinde Breitenbrunn, část obce Rittersgrün

 • revitalizace Muzea Saské úzkokolejné dráhy včetně modernizace expozice a úpravy okolí
 • nádraží s dochovaným originálním vnitřním prostorem je také výstavní exponát
 • historický vchod a turistické informační místo
 • výstavní prostory v čekárně a v bývalém depu, výstava k historickým obdobím dopra-vní techniky a k „životu v Rittersgrün – tenkrát a dnes“
 • zážitkové hřiště pro děti na téma železnice
 • restaurování „saského královského poštovního vozu č. 1700

Město Jáchymov

 • rekonstrukce renesančních prostor radnice v podzemí
 • obnovení latinské knihovny v budově historické radnice
 • digitalizace historických knih a propojení na http://www.manuscriptorium.com/
 • zpracování dochované renesanční hudby pro prezentaci

Web

http://www.bozidar.cz/cs/projekty-eu/667-montanni-kulturni-dedictvi.html

http://www.schmalspurmuseum.de/

http://www.breitenbrunn-erzgebirge.de/Verwaltung/Kommunale Projekte/Interreg VA 2014-2020/Montankulturerbe/

http://www.mestojachymov.cz/montanni-kulturni-dedictvi-c-projektu-100265914/d-4696/p1=3034

Kontaktní osoby

 • Ing. Daniela Přivřelová Projektkoordinatorin / Koordinátorka projektu
  tel.: 00420 602613115
  e-Mail: dprivrel@gmail.com
 • Daniela Kelch (CZ,DE)
  tel: 0049 37756 174 36
  E-Mail: daniela.kelch@breitenbrunn-erzgebirge.de
 • Karla Bláhová
  Tel: +420 353808123
  E-mail: blahova@mestojachymov.cz

Fotografie

Daniela Kelch und Gemeinde Breitenbrunn

Akce a aktivity v II/2018

 • Rekonstrukce kostela sv. Anny probíhá (staveniště předáno 25. ledna 2018)
 • Hřiště pro děti je přístupné nezávisle na otevírací době muzea
 • Restaurování poštovního vozu probíhá (duben – srpen 2018)
 • Zprovoznění muzea v květnu 2018
 • Rekonstrukce sklepních prostor v radnici skoro dokončena; výstava a digitalizace se připravuje