Poznávání kulturního a přírodního dědictví včetně doprovodné infrastruktury v regionu Centrální Krušnohoří

 

Turistická infrastruktura jako turistické stezky, které povedou k existujícím a nově otevřeným hornickým a přírodním památkám se propojí lépe technicky a doplní mobiliářem.

Gemeindeverwaltung Breitenbrunn

 • Výstavba naučné stezky montánní historie, flory a fauny
 • Vybudování trasy skřítka Stříbrňáčka v Tellerhäuser – přestavba parkoviště jako výchozího místa; vybudování hřiště „Důl skřítka Stříbrňáčka“ a setkávacího místa skřítků na hranici(oživení dětské fantazie figurkou důlního skřítka, který bude dopro-vázet děti na cestě se zastávkami a odpočívadly).
 • Pořízení materiálně-technické základny pro společná setkávání

Město Boží Dar

 • Stavba Cínové stezky (prodloužení a část Kaffenberská-Myslivny)
 • Propojení trasy Stříbrňáčka s Ježíškovskou cestou pořízením turistického mobiliáře
 • Stavba Boží vyhlídky na svahu mezi Božím Darem a osadou Neklid
 • Vybudování sociálního zařízení u vyhlídkové věže na Klínovci
 • Pořízení materiálně-technické základny pro společná setkávání

Web

Kontaktní osoby

 • Daniela Kelch (CZ,DE)
  tel: 0049 37756 174 36
  e-mail: daniela.kelch@breitenbrunn-erzgebirge.de
 • Ing. Zuzana Zetková
  tel: 00420 353590782 kl. 25
  e-mail: zetkova@bozidar.eu

Fotografie

Daniela Kelch und Gemeinde Breitenbrunn

Akce a aktivity v II/2018

 • Stavební práce na Cínové stezky a Boží vyhlídce pokračují
 • Naučné stezka montánní historie, flory a fauny dokončena a volně přístupná
 • 10.5.2018: Přeshraniční putování ke kapli sv. J.Nepomuckého na Mílově (http://www.bozi-dar.eu/cz/kaple-sv-jana-nepomuckeho)