Zdař Bůh, světové dědictví!

 

Projekt umožní komplexní komunikační a prezentační možnosti k Hornické krajině Erzgebirge/Krušnohoří na obou stranách hranice. Dne 11. prosince 2017 podepsali tehdejší ministři, Saský ministr vnitra Markus Ulbig a český ministr kultury Daniel Herman, společnou přeshraniční žádost o zápis „Hornické krajiny Erzgebirge/Krušnohoří“ na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Krušnohoří se uchází o zápis na seznam UNESCO s celkem 22 nejdůležitějšími celky hornické historie – z toho je 17 na německé a pět na české straně. Obsahem projektu je příprava prezentací a publicity k montánní krajině, aby se zvýšilo povědomí odborné veřejnosti i obyvatelstva. Dále bude vytvořen jednotný přeshraniční systém informací a značení, čímž dojde ke smysluplnému propojení objektů.

Širokou marketingovou kampaň spojenou s mezinárodní prezentací připraví Turistický svaz Krušnohoří. Na české straně jsou komunikační a infrastrukturní aktivity zajišťěny pod vedením společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge o.p.s.

Web (právě probíhá aktualizace a propojení)

Kontakt

  • Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH (Herr Voigt)
    E-Mail: kontakt@wfe-erzgebirge.de
    Tel.: 03733 / 145 0

Fotografie

  • Altenberg und Mikulov, Rechte WFE GmbH
  • Fotografie jsou z přednášky v Altenbergu a z průzkumné výpravy v Mikulově

Akce a aktivity v II/2018

Aktuálně nejsou známy žádné termíny, doporučujeme ale si prohlédnout 22 nominovaných objektů individuálně http://www.montanregion.cz/cz/montanregion