Prameny spojují krajiny a státy

Prameny spojují komplexním výzkumem česko-německé příhraničí

Tým vědců ze tří univerzit - Technické univerzity v Liberci, Technische Universität Dresden (IHI Zittau) a České zemědělské univerzity v Praze - se zabývá výzkumem pramenů a pramenných oblastí na české i saské straně hranice. Už bezmála dva roky společně pracují vědci a jejich studenti na projektu Prameny spojují krajiny a státy.

Výzkum je velice komplexní, různorodý a zcela unikátní ve své víceoborovosti. Na projektu spolupracují odborníci z několika oborů: hydrologie, geologie, ekologie, kulturní geografie, kartografie a geoinformatiky. Chemik se setkává s geografem, hydrobiolog s geologem. O pramenech vědci zjišťují nejen jejich chemické charakteristiky, ale také mapují místa výskytu, hledají, jakou funkci měly prameny ve vybraných obcích a místech dříve a nyní.

Takto komplexní výzkum pramenů se v ČR dosud neuskutečnil. Navíc spolupráce a možnost výměny zkušeností s německými kolegy z Žitavy je nesmírně obohacující a poučná. Jejich přístup je trochu jiný, v některých aspektech je český přístup příliš konzervativní, zatímco pohled německých je více liberální. Velké množství výzkumu práce se uskutečňuje v terénu, kam se dostanou i studenti.

Projekt Prameny spojují krajiny a státy začal v únoru 2016. Po roce a osmi měsících výzkumných prací se vědci i studenti můžou pochlubit velkým množstvím dat, mapových podkladů a historických i současných reálií. Nic z toho nezůstalo netknutě v šuplíku nebo v počítači, ale naopak: studenti tato data využili k vytvoření a obhajobě několika závěrečných prací, vědecký tým v současné době připravuje odborné výstupy právě o výzkumu vody v prameništích Jizerských a Lužických hor. Tyto výstupy budou podkladem pro využití krajinotvorné role pramenů pro zachování a zlepšení ekologické a biologické rozmanitosti přeshraničního regionu.

Společné studium pramenů v česko-saském příhraničí nás utvrdilo v poznání, že hranice, zvláště pak ty evropské, jsou často jen v našich hlavách. Při výzkumu je nevnímáme, protože prameny nás odborně i lidsky spojují.

Z našich projektových aktivit – terénních, výzkumných i vzdělávacích - pořizujeme videozáznamy a fotografie. Chcete se seznámit s přírodním a kulturním bohatstvím regionu mezi Libercem a Žitavou? Sledujte výzkum pramenů online na našich stránkách: http://prameny.tul.cz/ nebo https://facebook.com/prameny-spojuji .

Autoři fotografií: Erik Lehmden a Martin Mašek