Ochrana starých českých a saských ovocných odrůd

 

V rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 je realizován rovněž projekt, který si klade za cíl zachovat staré české a saské odrůdy ovoce. Již po jednom roce realizace se podařilo zajistit v obci Ostritz cca 160 historických saských odrůd. 80 z nich bylo vysázeno na podzim roku 2017. Dalších 80 odrůd bude na jaře naroubováno na ovocné stromy ve školkách a poté na podzim vysázeno. Společně se stávajícími druhy ovocných stromů, které jsou v Ostritz již zastoupeny, pak vznikne "Pomarium Saxonicum", sbírka historických odrůd, které v 19. a na počátku 20. století patřily do běžného sortimentu ovoce v Sasku. Součástí sbírky, obsahující více než 300 odrůd, jsou i odrůdy, pocházející ze Saska. Patří mezi ně například odrůda jablek Ochranovské (Herrnhutské, Schöner von Herrnhut), hrušek "Grüne Hoyerswerder Birne", švestek "Bautzener Hauszwetsche" nebo třešní " Lommatzscher Glasierte". Řada odrůd, zastoupených ve sbírce v Ostritz, byla v Sasku považována za ztracené. Ve spolupráci se sběrateli z celé Evropy se je podařilo znovu získat jen díky tomuto projektu. Odrůdy jsou k dispozici zájemcům o jejich pěstování nebo pro muzeální účely.

Historické odrůdy budou k vidění nejen v Ostritz v "Pomarium Saxonicum", ale i v Kloschwitz a ve Freitalu v Sasku. Díky tomu se podařilo dlouhodobě zajistit jejich další existenci.

Na české straně probíhají v současné době práce na dvou ovocných sadech, a sice v obci Vyskeř a ve Cvikově, ve kterých budou staré odrůdy natrvalo chráněny. Při získávání starých odrůd spolu čeští a němečtí aktéři úzce spolupracují.

O zájmu o staré odrůdy svědčí i česko-německá vinařská slavnost v klášteře v St. Marienthal, která se v rámci projektu uskutečnila na podzim roku 2017. Zhruba 3 000 návštěvníků si mohlo prohlédnout výstavu ovoce a nechat si odborníky určit vlastní jablka a hrušky. Kromě toho se zdarma konaly krátké přednášky, věnované různým odrůdám a sázení ovocných stromů. A kdo chtěl, mohl si u různých stánků vyzkoušet a koupit ovoce a výrobky z něj (například marmelády). Pomocí mobilního lisu si lidé mohli nechat vylistovat šťávu z jablek a hrušek, které si s sebou přinesli. Akce vyvrcholila česko-saskou soutěží jablečných moučníků.

Projekt je společně realizován Saskou zemskou nadací pro přírodu a životní prostředí z Drážďan (Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt), Nadací setkávacího centra v St. Marienthal v Ostritz (Stiftung Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal) a obecně prospěšnou společností Venkovský prostor z Liberce.