Prostor učení – Knihovnická informační platforma

 

S nástupem internetového věku se knihovny zásadním způsobem změnily. Po staletí byly knihovny místem, na kterém byly tištěné knihy schraňovány a pečlivě uloženy.

Dnes existuje kromě tištěných fondů celá řada elektronických nabídek. Kromě toho jsou tištěné fondy knihoven - pokud to umožňují autorská práva - digitalizovány.

Nemění se ale pouze fondy knihoven, mění se i knihovny samotné.

Tradiční knihovna jako místo, na kterém byly uloženy knihy, se změnila na místo pro lidi, kteří v knihovně pracují, komunikují, vyvíjejí nové nápady nebo se prostě jen chtějí sejít.

Knihovny jsou stále více vnímány jako studijní prostor.

Na tento vývoj knihoven se zaměřilo pět knihoven v česko-saském pohraničí, které iniciovaly projekt s názvem "Prostor učení - Knihovnická informační platforma". Kromě Univerzitní knihovny v Saské Kamenici (Universitätsbibliothek Chemnitz) se projektu účastní Knihovna Vysoké školy v Žitavě a Zhořelci (Hochschulbibliothek Zittau/Görlitz), Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni, Krajská vědecká knihovna v Liberci a Univerzitní knihovna v Liberci.

Uvedené knihovny, s výjimkou liberecké univerzitní knihovny, již spolupracovaly od prosince 2013 do listopadu 2014 v rámci projektu "Česko-saská síť knihoven - Informace bez hranic".

Získané pozitivní zkušenosti a osobní kontakty iniciovaly v roce 2015 rozhodnutí předložit další projekt.

V popředí projektu "Prostor učení - Knihovnická informační platforma" stojí získání elektronických médií formou konsorcia. Tato média mají být přeshraničně využívána uživateli všech knihoven, které jsou do projektu zapojeny.

Kromě toho se pracovníci knihoven chtějí zbývat technickým vybavením tohoto prostoru učení.

Tématem bude i Open Access. Pod tímto pojmem je chápán neomezený a bezplatný přístup k vědeckým informacím. V rámci Mezinárodního týdne Open Access v říjnu 2017 a 2018 se uskuteční i různé přeshraniční akce.

Stále důležitější se stává i schopnost najít v množství dostupných informací ty údaje, které jsou pro konkrétní problematiku důležité, a tyto údaje zpracovat a vyhodnotit. Tato schopnost je označována jako informační gramotnost. Zúčastněné knihovny proto usilují o lepší integraci informační gramotnosti do výuky, výzkumu a studia a chtějí za tímto účelem vyvinout modul informační gramotnosti.

Současně vznikne i publikace, ve které bude projekt dokumentován. Cílem této publikace je zvýšit zájem dalších knihoven v pohraničí o přeshraniční spolupráci a umožnit jim přitom navázání na zkušenosti z tohoto projektu.

Samozřejmě nepřijdou zkrátka ani osobní kontakty. V této souvislosti budou realizovány workshopy a hospitace pracovníků dané knihovny v partnerských knihovnách. Pro uživatele knihoven, především pro studenty a vědecký dorost, jsou plánovány četné informační akce.

Prostřednictvím projektu "Prostor učení - Knihovnická informační platforma" dojde nejen k užšímu propojení zúčastněných knihoven, ale také k zaplnění virtuálního přeshraničního prostoru učení poznatky, které budou prospěšné uživatelům knihoven na obou stranách hranice.

Kontakt:

Angela Malz
ředitelka Univerzitní knihovny
Technická univerzita v Saské Kamenici
ulice Straße der Nationen 62 | R. 332
09111 Chemnitz
telefon: 0049 - 371 531-13100
fax: 0371 531-13109
angela.malz@bibliothek.tu-chemnitz.de
https://www.tu-chemnitz.de/ub/