Basketbal jako most pro mládež v Euroregionu Elbe/Labe

 

Spolupráce basketbalových klubů za účelem posílení institucionálních kapacit, iniciování mlá-deže k aktivnímu trávení volného času a odbourání předsudků a jazykových bariér.

facebookový profil

Fotografie

  • z turnajů mládeže a letního kempu v Ústí

aktivity II/2018

  • několik turnajů a výměn mládeže, všechny tyto akce plánujeme spojit s interkulturním programem.

kontaktní osoby