Archiv

Programový dokument

  • Programový dokument Programu na podporu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 (znění z 24. dubna 2015)

Společný realizační dokument

  • Společný realizační dokument Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ (znění z 9. listopadu 2016)
  • Společný realizační dokument Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ (znění z 22. října 2015)
  • Společný realizační dokument Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 (znění z 17. června 2015) platné do 23.12.2015

Příručky pro české kooperační partnery

Podávání žádostí

Příručka pro české kooperační partnery (PPŽ) - podávání žádostí - verze č. 4 ze dne 1. dubna 2018

Příručka pro české kooperační partnery (PPŽ) – podávání žádostí - verze č. 3 ze dne 1. března 2017

Příručka pro české kooperační partnery (PPŽ) – podávání žádostí - verze č. 2 ze dne 19. ledna 2016
Za obsah odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Příručka pro české kooperační partnery (PPŽ) – podávání žádostí - verze č. 1 ze dne 3. srpna 2015
Za obsah odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Realizace projektu

Příručka pro české kooperační partnery - realizace projektu (PPP) - verze č. 5 ze dne 1. září 2018

Příručka pro české kooperační partnery - realizace projektu (PPP) - verze č. 4 ze dne 1. dubna 2018

Příručka pro české kooperační partnery – realizace projektu (PPP) - verze č. 3 ze dne 1. června 2017

Příručka pro české kooperační partnery (PPP) - realizace projektu - verze č. 2 ze dne 21. června 2016
Za obsah odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Příručka pro české kooperační partnery (PPP)– realizace projektu - verze č. 1 ze dne 11. února 2016
Za obsah odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Příručky pro všechny kooperační partnery