Loga etc.

Řekněte nám o Vašich akcích!

Image

zveřejněno 5. 1. 2018

Víte, co se děje v ostatních projektech a jestli se ve Vaší blízkosti konají zajímavé akce? My bychom to rádi věděli a řekli to také ostatním! Informujte nás včas o akcích v rámci Vašeho projektu a my je zveřejníme na webové stránce programu. Zaslat nám můžete i elektronický plakát, leták nebo související fotky. Oslovíte tak další možné účastníky a podpoříte efektivnost programu.

> Zjistěte více

Elektronický zpravodaj

zveřejněno dne: 31.07.2015

O aktuálním vývoji přeshraničního Programu spolupráce Vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím elektronického zpravodaje. Přihlášení k odběru zpravodaje je kdykoli možné e-mailem:

Pravidla publicity

Děláte v rámci svého projektu něco chvályhodného? Tak o tom dejte vědět! Tak by se dala ve stručnosti shrnout Příručka k informačním a komunikačním předpisům. Kromě předpisů Vám na tento stránce poskytujeme ke stažení loga EU a loga programu v různých formátech a předlohu pro prezentace. Pro akce a konference v rámci projektu si dále můžete zdarma vypůjčit putovní výstavu Programu spolupráce nebo Vám zdarma poskytneme propagační předměty.

Zviditelněte Vás projekt a Evropskou unii!

Předpisy

Loga ke stažení

Logo EU Logo programu - dlouhá verze Logo programu - krátká verze

Předloha pro prezentace

Pro Vaše prezentace v PowerPointu můžete využít grafickou předlohu Programu spolupráce. Zde Vám ji nabízíme ke stažení ve formátu pptx.

Plakát

Doporučený vzor plakátu (velikost nejméně A3) popsaného v bodě 3.4 Příručky k informačním a komunikačním předpisům naleznete

  • ve formátu na výšku jako otevřený dokument zde a v PDF zde a
  • ve formátu na šířku jako otevřený dokument zde a v PDF zde .

Putovní výstava Programu spolupráce

Image

Program spolupráce má vlastní dvojjazyčnou putovní výstavu. Je tvořena osmi roll-up stojany s informacemi o cílech a možnostech podpory z Programu spolupráce, o Fondu malých projektů a zprostředkovává relevantní kontakty. Stojany lze flexibilně rozestavit na různých místech. V případě zájmu o putovní výstavu za účelem další propagace Programu spolupráce na Vašich akcích nebo ve Vašich prostorách nás prosím kontaktujte .

Propagační materiály

Chceme Vás podpořit ve Vašich informačních a komunikačních aktivitách. Proto pro Vás máme k dispozici celou řadu propragačních předmětů. V případě zájmu o propragančí předměty Programu spolupráce za účelem publicity ve Vašem projektu se na nás obraťte.

Zde naleznete příklady propagačních předmětů.