Loga etc.

Pravidla publicity

Děláte v rámci svého projektu něco zajímavého? Tak o tom dejte vědět! Tak by se dala ve stručnosti shrnout Příručka k informačním a komunikačním předpisům. Kromě předpisů Vám na tento stránce poskytujeme ke stažení loga EU a loga programu v různých formátech a předlohu pro prezentace. Pro akce a konference v rámci projektu si dále můžete zdarma vypůjčit mobilní prezentaci představující Program spolupráce.

Zviditelněte Vás projekt a Evropskou unii!

Strategie

Komunikační strategie

Předpisy

Loga ke stažení

Logo EU Logo programu - dlouhá verze Logo programu - krátká verze

Předloha pro prezentace

Pro Vaše prezentace v PowerPointu můžete využít grafickou předlohu Programu spolupráce. Zde Vám ji nabízíme ke stažení ve formátu pptx.

Plakát

Doporučený vzor plakátu (velikost nejméně A3) popsaného v bodě 3.4 Příručky k informačním a komunikačním předpisům naleznete

  • ve formátu na výšku jako otevřený dokument zde a v PDF zde a
  • ve formátu na šířku jako otevřený dokument zde a v PDF zde .

Mobilní prezentace Programu spolupráce

Image

Program spolupráce představuje dvojjazyčná mobilní prezentace. Je tvořena osmi roll-up stojany s informacemi o cílech a možnostech podpory z Programu spolupráce, o fondu malých projektů a zprostředkovává relevantní kontakty. Stojany lze flexibilně rozestavit na různých místech. V případě zájmu o využití této mobilní prezentace k další propagaci Programu spolupráce na Vašich akcích nebo ve Vašich prostorách nás prosím kontaktujte.

Propagační předměty

Chceme Vás ve Vašich informačních a komunikačních aktivitách podpořit. Proto pro Vás máme k dispozici celou řadu propragačních předmětů. Můžete se s nimi setkat například na našich akcích. V případě, že o máte zájem o propragančí předměty pro publicitu ve Vašem projektu, obraťte se na nás.

Zde naleznete příklady propagačních předmětů.