Příručky

Příručky týkající se všech kooperačních partnerů

  • Příručka k zadávání veřejných zakázek - Evropská komise vydala ve spolupráci s Evropskou investiční bankou praktickou příručku k zadávání veřejných zakázek. Díky této příručce lze předejít při zadávání veřejných zakázek nejčastějším chybám.

Příručky týkající se českých kooperačních partnerů

Příručka pro české kooperační partnery - podávání žádostí (PPŽ) (verze č. 5 ze dne 1. 9. 2018)

Změna (barevně vyznačena - viz str. 15) se týká pouze nově schválených projektů, u nichž je nově nutné podat žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Výzvu MMR a formulář žádosti naleznete zde v záložce Dokumenty (menu se nachází dole na stránce).

Za obsah příručky zodpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj.

Příručka pro české kooperační partnery - realizace projektu (PPP) (verze č. 5 ze dne 1. 9. 2018)

Změna (barevně vyznačena - viz str. 14 - 15) se týká pouze nově schválených projektů, u nichž je nově nutné podat žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Výzvu MMR a formulář žádosti naleznete zde v záložce Dokumenty (menu se nachází dole na stránce).

Za obsah příručky zodpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj.