Pokyny k vyúčtování

Doporučení k doložení účasti na virtuálních akcích

Jako doklad o účasti na videokonferencích a online školeních nám můžete zaslat systémem vytvořené protokoly k Vaší virtuální akci nebo případně printscreen obrazovky se všemi (vyjmenovanými) účastníky doplněné o datum a čas. Prosíme, potvrďte nám jako projektoví partneři účast dotyčných osob Vaším podpisem.

Dbejte prosím na předpisy o ochraně osobních údajů a zajistěte si také souhlas účastníků s tím, že bude v případě potřeby použit printscreen obrazovky jako projektový doklad při vyúčtování.

Lhůta pro podání závěrečného vyúčtování

Informace pro všechny kooperační partnery

Každý kooperační partner podá nejpozději tři měsíce po ukončení projektu své závěrečné vyúčtování a podá žádost o poslední výplatu. Po podání závěrečného vyúčtování a žádosti o poslední výplatu již kooperační partner nemůže podat další vyúčtování ani požadovat výplatu. Nárok na výplatu prostředků, které byly schváleny, ale o jejichž výplatu nebylo včas požádáno, zaniká.

Více informací pro Lead partnery naleznete zde.

Více informací pro projektové partnery naleznete zde.

Pokyny k ochraně osobních údajů pro klienty a zájemce

Od 25. 5. 2018 platí ve všech členských státech EU Obecné nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR). V následujícím informačním listu bychom rádi informovali příjemce dotace a zájemce o dotaci v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 o zpracování jejich osobních údajů a o právech podle předpisů o ochraně dat: