Ukončení projektu

Upozornění k ukončení projektu

Věděli jste, že …

… závěrečná platba kooperačním partnerům (včetně Lead partnera) bude provedena až po kontrole závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování všech kooperačních partnerů? (viz bod 7.3.1 „Kontrola prováděná Kontrolory“ Společného realizačního dokumentu a Všeobecné smluvní podmínky pro realizaci projektu v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020).

Co to znamená pro Vás jakožto Lead partnera?

Zapracujte prosím pokud možno co nejdříve po ukončení projektu výsledky projektu do Zprávy o průběhu realizace (dvoujazyčná závěrečná zpráva). Použijte na to formulář Zpráva o průběhu projektu (VD 62019) a zatrhněte v bodu 3 odpovídající pole. Popište zde nejen realizaci Vašeho posledního monitorovacího období, ale také realizaci celého projektu. Odevzdejte dvoujazyčnou závěrečnou zprávu s dalšími požadovanými dokumenty národnímu Kontrolorovi (Saská rozvojová banka). Formuláře naleznete zde.

Informujte nás prosím o tom, jak se Vaše původní nápady a plány obsažené v projektové žádosti proměnily ve skutečnost. Popište nám, jak konkrétně probíhala spolupráce s kooperačními partnery, jakými výsledky se Váš projekt může pochlubit, jak byly dosaženy cíle projektu i které aktivity neproběhly tak úspěšně, jak jste si původně představovali. Partneři projektu by Vás při přípravě závěrečné zprávy měli podpořit. Protože Zpráva o průběhu projektu (jako závěrečná zpráva) neposkytuje dostatek prostoru pro textovou část, je třeba přiložit popis realizace a výsledků na zvláštní listy. Zajímají nás i fotografie dokumentující významné události či další dokumentace související s projektem.

Nezapomeňte prosím v této souvislosti na doklady týkající se naplnění indikátorů, splnění podmínek podmiňujících závěrečnou platbu a zprávu o dodržení udržitelnosti, rovnosti příležitostí a nediskriminaci (je-li relevantní).

Zajistěte prosím (Vy jako Lead partner), aby všichni kooperační partneři projektu závěrečné vyúčtování předložili příslušnému Kontrolorovi (CRR ČR příp. SAB) co nejdříve po ukončení skutečné realizace projektu. Čeští kooperační partneři mohou podat závěrečné vyúčtování před datem sjednaným s CRR ČR – toto datum označuje poslední možný okamžik podání.

Díky tomuto jednotnému postupu všichni kooperační partneři rychle obdrží svoji závěrečnou platbu. Kromě toho umožní podporu dalších projektů díky eventuálním úsporám, které se většinou objeví až po ukončení projektu.

Těšíme se na Vaše závěrečné zprávy.