Pravidla publicity

Image

Děláte v rámci svého projektu něco chvályhodného? Tak o tom dejte vědět! Tak by se dala ve stručnosti shrnout Příručka k informačním a komunikačním předpisům. Kromě předpisů Vám na tento stránce poskytujeme ke stažení loga EU a loga programu v různých formátech a předlohu pro prezentace. Pro akce a konference v rámci projektu si dále můžete zdarma vypůjčit putovní výstavu Programu spolupráce nebo Vám zdarma poskytneme propagační předměty.

Zviditelněte svůj projekt a Evropskou unii!

Předpisy