Zajímavé odkazy

Nové interaktivní mapy

Euroregion Labe | Euregio Egrensis

Image

Na webových stránkách Euroregionu Labe a Euregia Egrensis vznikly nově interaktivní mapy zajímavých míst těchto dvou euroregionů. Objevte místa, která možná nenajdete v cestovním průvodci, ale která rozhodně stojí za vidění! Mapu naleznete zde:

Euroregion Labe https://www.elbelabe.eu/cz/

Euregio Egrensis https://uprostred-evropy.eu/cs/

Interreg slaví 30 let své existence

Image

Interreg ( https://interreg.eu/ ), známý také jako Evropská teritoriální spolupráce (ETC - European Territorial Cooperation), je klíčovým nástrojem v rámci Politiky soudržnosti a solidním důkazem toho, že hranice nepředstavují žádné překážky. Po 30 let Interreg sbližuje Evropany, pomáhá řešit výzvy všeho druhu a vytváří nové příležitosti pro přeshraniční spolupráci. Od roku 1990 je Interreg budován na třech pilířích kooperace: přeshraničním, transnacionálním a meziregionálním.Kooperační programy Interregu zahrnují celou EU a její přilehlé sousedy:

  • 53 přeshraničních programů
  • 15 transnacionálních kooperačních programů
  • 4 meziregionální kooperační programy
  • země mimo EU také profitují z:
    • 10 kooperačních programů s kandidátskými zeměmi
    • 15 kooperačních programů mezi zeměmi EU a sousedními zeměmi sdílející pozemní hranici nebo námořní cestu
  • vedle programů Interregu je financována též Mládežnická dobrovolnická iniciativa IVY (Interreg Volunteer Youth)