Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko podporuje pomocí prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj projekty spolupráce českých a saských partnerů. Díky takovým projektům se ještě více odbourávají bariéry mezi Českem a Saskem. Tyto webové stránky Vám poskytují informace o možnostech dotace , úspěšných projektech a kontaktních osobách .

Úspěšné projekty | Lutra Lutra

Image

Mrzutá a tajemná

Ve volné přírodě ji viděli asi jen šťastlivci. Ještě před sto lety byla Vydra typickým obyvatelem střední Evropy, ale špinavá voda, rozrůstání měst a další dopady industrializace ji odtud vyhnaly. Koneckonců slouží jako jakýsi barometr - kde se daří vydře, daří se i řece. Dobrou zprávou je, že se tajně vrací i do Krušných hor…

…a neohlíží se při tom na státní hranice. Z rybích farem v Horní Lužici si generace vyder zvolily cestu přes střední Sasko do Krušných hor a České kotliny [ video ].

Tento vodní živočich žije nebezpečně. Ulice a kanály jsou pro něj překážkami, což nenechá vědce a biology chladnými. Tak vznikl projekt Lutra Lutra (lat. vydra). Na rozdíl od povrchního mapování výskytu vyder v České republice z roku 2016 tým Lutra Lutra prokázal, že se vydra stále nevyskytuje komplexně na obou stranách Krušných hor. Jelikož to, co usnadňuje lidskou práci, často ztěžuje život zvířatům - výzkumníci v průběhu projektu narazili na více než 175 potenciálně nebezpečných míst pro vydry, zejména jezů a říčních potrubí. Na tyto aspekty nás upozorňuje i videoseriál Putování s vydrou .

Na kterých řekách nyní vydry žijí? Detektivní prací se shromažďovaly stopy, nebo lépe řečeno pozůstatky nově přistěhovaných zvířat. Jejich vyhodnocení přineslo nejen informace o populaci vyder, ale přineslo také zajímavý pohled do stravovacích návyků celé čeledi lasicovitých [ video ].

Na saské straně je hustota výskytu vydry zatím nejvyšší. Pokud se tedy někdy vydáte na túru podél řek Flöha, Preßnitz, Natzschung, Wilde Weißeritz nebo Gottleuba, mějte se na pozoru!

Více o projektu se dozvíte zde .

Foto: Jiří Bohdal