Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Úspěšné projekty | Dialogy – společně se učíme pro Evropu

Image

Stephanie: „Hallo! Wie heißt Du?“ [Ahoj! Jak se jmenuješ?]
Tomáš: „Nerozumím Ti.“
Stephanie: „Woher kommst Du?“ [Odkud jsi?]
Tomáš: „Nerozumím!“
Stephanie „Sprichst Du deutsch?“ [Mluvíš německy?]
Tomáš: „Umíš česky?”
...

Takto frustrující by mohla být komunikace mezi dětmi a mládeží z Čech a Německa. Nikoli však v případě žáků partnerských škol z Markersbachu a Karlových Varů! Tady se totiž mluví jak česky, tak německy.

Projekt „Dialogy – společně se učíme pro Evropu“ zarputile bojuje proti nejčastější překážce v česko-německé spolupráci, kterou je jazyková bariéra. Během projektových aktivit se žáci neučí pouze cizí jazyk. Aby člověk dobře poznal svého souseda, musí také trochu proniknout do jeho světa. Významnými jsou při tom kultura, zvyky, historie i styl života. Těmito tématy se zábavnou formou společně zabývají žáci těchto dvou partnerských škol.

Přesvědčte se sami o úspěchu tohoto projektu a podívejte se na video , které vzniklo v rámci projektu a dostalo se dokonce do finále videosoutěže v roce 2018.

Společné aktivity byly naplánovány podle věku žáků. Např. žáci 2. tříd se účastnili projektu o mléce, při kterém se naučili mnoho zajímavého o skotu, mléce a různých mléčných produktech. Výstupem byly skvělé dvojjazyčné plakáty. Třetí třídy společně sportovaly a účastnily se projektu s názvem „Od rolníka k pekařovi, aneb jak vzniká chléb“. Při různých aktivitách se naučily, jak se mlátí obilí, jak se oddělují zrna od plev, mele mouka a peče chléb. Žáci 7. až 9. tříd točili krátké filmy, ve kterých se věnovali každodenním situacím, a během adventu společně pekli vánoční cukroví a seznamovali se s vánočními zvyky svých kamarádů ze sousední země. Také organizátoři/učitelé si vyměnili své zkušenosti a dojmy při konferencích.

Více o projektu se dozvíte na stránkách projektu .

© Jenaplanschule im Erzgebirge e. V. (Jenaplanschule v Krušných horách, z. s.)

Foto: © Frank Meyer
Foto: © Frank Meyer

Společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce

Dne 14. listopadu 2018 bylo v Drážďanech podepsáno společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v dotačním období 2021-2027. Podpis memoranda proběhl za účasti náměstka ministryně pro místní rozvoj ČR pana Zdeňka Semoráda a státního tajemníka ze Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství (SMUL) Dr. Franka Pfeila. Oba státy v memorandu vyjádřily společný zájem zachovat program přeshraniční spolupráce v rámci osvědčených struktur. Více informací naleznete v tiskových zprávách SMUL a MMR .

O programu

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 poskytuje již potřetí dotační prostředky Evropské unie v řádu sta milionů eur za účelem dalšího odbourávání bariér a zvyšování kvality života v česko-saském příhraničí.

Od svého zahájení v roce 2015 program podpořil již 134 přeshraničních projektů. Obsahová rozmanitost projektů sahá od spolupráce záchranné služby a hasičů přes vzdělávání, kulturu, sport, ochranu přírody a turistiku až po strategickou spolupráci institucí. Více o podpořených projektech a jejich výsledcích se dozvíte zde.

Všechny prostředky Programu v tomto dotačním období ještě rozdány nejsou. Pod tímto odkazem se dozvíte více o aktuálních možnostech dotace. Pokud máte nápad na projekt, oslovte kontaktní osoby programu ve Společném sekretariátu a na krajských úřadech v České republice.