Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Úspěšné projekty | Slow tourism v euroregionu Nisa

Image

Turismus v dnešním slova smyslu je často spojován s masami turistů v historických centrech nejznámějších měst nebo s procesími na hlavních trasách těch nejmalebnějších hor. V souvislosti s tím ale bohužel nemůže být řeč o ochraně přírody a udržitelnosti. Projekt „Slow tourism v euroregionu Nisa“ se snaží tyto představy změnit tím, že se zabývá turismem udržitelným a k přírodě šetrným.

V popředí projektu stojí kulturní a přírodní dědictví v Pěnčíně a Žitavě a jejich okolí. Hlavním cílem je udržet kulturní dědictví v dobrém stavu a pozvednout turistickou atraktivitu společného přeshraničního regionu rekonstrukcí a péčí o památky, rozvojem turistické nabídky a společnou propagací kulturního dědictví.

Mimo to chtějí ale projektoví partneři poukázat též na Slow tourism jako takový. Pojem, který se v cestovním ruchu prosazuje teprve v poslední době, pochází již z cestopisů z 19. století, které se stavěly proti přílišné zrychlenosti doby. V dnešní době se všichni ženou za zážitky do takové míry, že pak paradoxně nezískávají žádné opravdové zážitky.

Pokud máte také pocit, že doba letí příliš rychle a hekticky, přijměte pozvání provandrovat Žitavské a Lužické hory a poznat nejen tamní tradiční řemesla a pověsti, ale také regionální kuchyni.

V rámci projektu vzniklo také video, jehož název odkazuje na hlavní myšlenku projektu – Tady stále v pohodě. Video můžete shlédnout zde .

Výsledky projektu

  • Kittelův dům byl sanován a je aktuálně v provozu pro veřejnost.
  • Výstava "Tady stále v pohodě" i dlouhodobější výstava s tématikou dr. Kittela i regionální pamětihodností se těší přízni prvních návštěvníků.
  • Projekt se zúčastnil „Dne Evropského historického dědictví“.
  • Byla navázána spolupráce se Stiftung Umgebindehaus (Nadace Podstávkové domy) s cílem udržet tradici Kittelovy pousti sv. Josefa.
  • Turistické zatraktivnění historického centra města Žitava (nové informační tabule pro návštěvníky, obrazovky, audio průvodci, nové odpočinkové a rekreační zóny).

Více o projektu se dozvíte zde nebo na webových stránkách projektu .

© Petr Krejčík, Jan Sedlák, Ing. Josef Žid

Foto: © Frank Meyer
Foto: © Frank Meyer

Společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce

Dne 14. listopadu 2018 bylo v Drážďanech podepsáno společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v dotačním období 2021-2027. Podpis memoranda proběhl za účasti náměstka ministryně pro místní rozvoj ČR pana Zdeňka Semoráda a státního tajemníka ze Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství (SMUL) Dr. Franka Pfeila. Oba státy v memorandu vyjádřily společný zájem zachovat program přeshraniční spolupráce v rámci osvědčených struktur. Více informací naleznete v tiskových zprávách SMUL a MMR .

O programu

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 poskytuje již potřetí dotační prostředky Evropské unie v řádu sta milionů eur za účelem dalšího odbourávání bariér a zvyšování kvality života v česko-saském příhraničí.

Od svého zahájení v roce 2015 program podpořil již 132 přeshraničních projektů. Obsahová rozmanitost projektů sahá od spolupráce záchranné služby a hasičů přes vzdělávání, kulturu, sport, ochranu přírody a turistiku až po strategickou spolupráci institucí. Více o podpořených projektech a jejich výsledcích se dozvíte zde.

Všechny prostředky Programu v tomto dotačním období ještě rozdány nejsou. Pod tímto odkazem se dozvíte více o aktuálních možnostech dotace. Pokud máte nápad na projekt, oslovte kontaktní osoby programu ve Společném sekretariátu a na krajských úřadech v České republice.