Úspěšné projekty | Informační centrum Fláje

Image

Horka, sucho, klimatické změny – a kdo zajistí pitnou vodu? Vydejte se s námi na malou exkurzi do střední části Krušných hor a dozvíte se více.

Vodní díla Rauschenbach v Krušných horách a Fláje v severních Čechách jsou od sebe vzdáleny pouhých 10 kilometrů, odděluje je však česko-německá hranice. Navzdory geografické poloze spojuje obě přehrady projekt „Informační centrum Fláje“.

Základní informace

Při výstavbě vodní nádrže Fláje v 60. letech došlo k zatopení čtyř vesniček. Cílem projektu je zlepšit povědomí široké veřejnosti o historii regionu, který byl ovlivněn výstavbou přehrady. Mimo to by měly být rozšířeny informace o vodním hospodářství a o významu obou přehrad. Hlavním cílem projektu bylo vybudování pavilonu na vodní nádrži Rauschenbach a informačního centra na vodním díle Fláje.

Výsledky

  • Na vodní nádrži Fláje bylo vybudováno informační centrum, které informuje jak o životě v česko-saské pohraniční oblasti a historii regionu, tak o významu a způsobu fungování přehrad.
    Informační centrum bylo slavnostně otevřeno dne 24.06.2019.
  • Zřízení informačního pavilonu na vodní nádrži Rauschenbach, který poskytuje informace mimo jiné o vodním hospodářství. Pavilon byl otevřen již v roce 2017.
  • Obě díla doplňuje informační turistická stezka s propojením na regionální cyklotrasy. Na informačních tabulích se návštěvníci dozvědí zajímavé o historii regionu, ochrany přírody, vodního hospodářství v ČR a v SRN.

Více informací o projektu naleznete zde .

© Povodí Ohře

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Foto: © Frank Meyer
Foto: © Frank Meyer

Společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce

Dne 14. listopadu 2018 bylo v Drážďanech podepsáno společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v dotačním období 2021-2027. Podpis memoranda proběhl za účasti náměstka ministryně pro místní rozvoj ČR pana Zdeňka Semoráda a státního tajemníka ze Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství (SMUL) Dr. Franka Pfeila. Oba státy v memorandu vyjádřily společný zájem zachovat program přeshraniční spolupráce v rámci osvědčených struktur. Více informací naleznete v tiskových zprávách SMUL a MMR .

O programu

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 poskytuje již potřetí dotační prostředky Evropské unie v řádu sta milionů eur za účelem dalšího odbourávání bariér a zvyšování kvality života v česko-saském příhraničí.

Od svého zahájení v roce 2015 program podpořil již 130 přeshraničních projektů. Obsahová rozmanitost projektů sahá od spolupráce záchranné služby a hasičů přes vzdělávání, kulturu, sport, ochranu přírody a turistiku až po strategickou spolupráci institucí. Více o podpořených projektech a jejich výsledcích se dozvíte zde.

Všechny prostředky Programu v tomto dotačním období ještě rozdány nejsou. Pod tímto odkazem se dozvíte více o aktuálních možnostech dotace. Pokud máte nápad na projekt, oslovte kontaktní osoby programu ve Společném sekretariátu a na krajských úřadech v České republice.