Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko podporuje pomocí prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj projekty spolupráce českých a saských partnerů. Díky takovým projektům se ještě více odbourávají bariéry mezi Českem a Saskem. Tyto webové stránky Vám poskytují informace o možnostech dotace , úspěšných projektech a kontaktních osobách .

Úspěšné projekty | Naše světové dědictví - hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge

Image

Tady a teď - pohled do společné minulosti

Krušné hory se svými živými tradicemi i technickými a vědeckými inovacemi jsou neoddělitelně spjaté s hornictvím a vytvářejí jedinečnou hornickou kulturní krajinu jak na české, tak na německé straně.

Více než 800 let zaznívaly z hlubin dolů pracovní nástroje horníků, jakými byly mlátek a želízko, jež měly zásadní vliv na formování dnešního montánního regionu. Chcete si ty zvuky poslechnout? Pojďme se tedy podívat do našich virtuálních učeben!

Díky projektu “Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge” se toto přání může naplnit. Projektoví partneři připravili přeshraniční vzdělávací koncepci s cílem upoutat pozornost ke společnému montánnímu kulturnímu dědictví, a to zejména u nejmladší generace, a tím dědictví zároveň zviditelnit. Díky řadě česko-německých školních akcí, vzdělávání učitelů a především díky propojení tématu světového dědictví a montánní krajiny s výukou se podařilo začlenit region Krušných hor trvale do vzdělávání.

Řada česko-německých školních akcí a vzdělávání učitelů vedly k trvalému začlenění montánní krajiny jako světového dědictví do školní výuky a do popředí zájmu obyvatel.

Pokud chcete zažít Krušné hory na vlastní kůži, můžete se okamžitě v klidu domova přesunout do dnes již opuštěných dolů a hlubokých lesů a naplánovat si letní výlet za dobrodružstvím pomocí interaktivní mapy . Naleznete zde popis a fotografie řady kulturních památek, hornických měst, prohlídkových štol a dalších zajímavých míst. Vedle toho si jak děti, tak i dospělí mohou ověřit své znalosti a zajistit si tak řádnou přípravu na dobrodružnou poznávací výpravu do Krušných hor.

Skutečnost, že hornické kulturní dědictví Krušnohoří je jedinečné a jeho význam sahá daleko za hranice států, potvrzuje jeho zápis na Seznam světového dědictví UNESCO v roce 2019.

I když byl projekt v prosinci 2020 po třech letech ukončen, bude světové dědictví předmětem zájmu i nadále díky vzdělávacím aktivitám pod heslem “Zprostředkovat světové dědictví - nadchnout mladé lidi!”

Více informací o projektu najdete na podstránce projektu

Fotky

© Jana Karsunkte

© Katharina Jesswein/IWTG