Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko podporuje pomocí prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj projekty spolupráce českých a saských partnerů. Díky takovým projektům se ještě více odbourávají bariéry mezi Českem a Saskem. Tyto webové stránky Vám poskytují informace o možnostech dotace , úspěšných projektech a kontaktních osobách .

Imprese z Vašich výletů v programovém území

Moc děkujeme za spousty fotek z Vašich výletů po projektech v česko-saském pohraničí, které jste nám v minulém roce zaslali. Možná Vás inspirovaly naše tipy na výlet. Doufáme, že se současné dynamické dění kolem pandemie koronaviru brzy uklidní, abychom se mohli opět společně vydat po stopách projektů přeshraniční spolupráce. V obrázkové galerii naleznete výběr ze zaslaných fotek.

Image

© Peter Flath, Josef Hazi, Frank u. Anita Müller, Dirk Heinze, Daniel Näser

Úspěšné projekty | "Pro nás záchranáře už žádné hranice neexistují"

Image

Co se stane, když si český turista v Krušných horách zavolá českou záchrannou službu? Po pár minutách přijíždí záchranka na pomoc, ale vypadá německy. Problém? V žádném případě! Díky projektu Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb probíhá vše hladce, protože „pro záchranáře už žádné hranice neexistují“ (Jan Svoboda).

Velký počet kooperačních partnerů v projektu poukazuje na to, jak je v záchranářství důležité být propojen i se svými zahraničními kolegy. To v sobě zahrnuje též znalosti o profesionálních postupech sousedních kolegů při různých scenáriích a situacích, které projekt poskytnul.

Všichni účastníci projektu si mezi sebou vyměnili své praktické zkušenosti a to jak při seminářích a workshopech, tak při společných cvičeních, která byla zdokumentována v několika videích. Tomu podle slov kooperačních partnerů velmi pomohlo jazykové vzdělávání. Na česko-saské hranici vznikla tak po tříleté spolupráci perfektní součinnost záchranářů:

"Naučil jsem se jejich postupy a my už spolu opravdu na té hranici můžeme spolupracovat. Vím, co můžu od německých kolegů čekat, a oni přesně vědí, jak budeme postupovat my. To je perfektní, že tam vznikla taková synergie. Zásahy na hranici jsou teď znatelně rychlejší a vždy je lepší pomáhat kamarádovi než anonymnímu kolegovi.“ (Jan Svoboda)

Navíc během realizace projektu vznikla velmi důležitá přidaná hodnota jménem přátelství:

"Pracuji na hranici a koukám se přes potok na své kolegy a už to pro mě nejsou anonymní záchranáři, němečtí záchranáři, jsou to moji přátelé. To je Steffi, to je Helga.“ (Jan Svoboda)

Koordinátorka všech osmi kooperačních partnerů, paní Gabriela Jelínková, řekla, že jediným receptem na dobré partnerství v projektu je štěstí na lidi, které jejich práce baví, kteří dělají nad rámec svých pracovních povinností a chtějí se dál vzdělávat. Tomu přizvukuje členka Monitorovacího výboru:

„Jsem přesvědčena o tom, že jsme podpořili naprosto užitečnou a smysluplnou věc. (…) Velmi silně na mě zapůsobilo, že jsou to opravdu lidé na správném místě, dělající záslužnou práci (…) a musím říci: klobouk dolů! Doufám, že se Vám podaří ve spolupráci pokračovat.“

Před několika lety bylo podepsáno Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb. Vzhledem k vynikajícím výsledkům tohoto projektu je dle vedoucího odboru Petra Severy z krajského úřadu v Ústí n. L. zřejmé, že spolupráce musí být ještě užší.

Vice o projektu se dozvíte na jeho webových stránkách.

Foto: © Frank Meyer
Foto: © Frank Meyer

Společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce

Dne 14. listopadu 2018 bylo v Drážďanech podepsáno společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v dotačním období 2021-2027. Podpis memoranda proběhl za účasti náměstka ministryně pro místní rozvoj ČR pana Zdeňka Semoráda a státního tajemníka ze Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství (SMUL) Dr. Franka Pfeila. Oba státy v memorandu vyjádřily společný zájem zachovat program přeshraniční spolupráce v rámci osvědčených struktur. Více informací naleznete v tiskových zprávách SMUL a MMR .