Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko podporuje pomocí prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj projekty spolupráce českých a saských partnerů. Díky takovým projektům se ještě více odbourávají bariéry mezi Českem a Saskem. Tyto webové stránky Vám poskytují informace o možnostech dotace , úspěšných projektech a kontaktních osobách .

Úspěšné projekty | Divadelní projekt J-O-Ś

Image

Kde se potkává mýtus s pravdou a minulost se současností a budoucností? Ano, v divadle!

Trinacionální divadelní projekt J-O-Ś („Još“) ukazuje, jak je možné proměnit ideál ve skutečnost a jak může i na malém prostoru vzkvést myšlenka sjednocené Evropy:

Již od roku 2012 se v lužickém trojzemí každoročně setkávají herci a publikum tří divadel – německého divadla Gerharta Hauptmanna, českého divadla Františka Xavera Šaldy a polského divadla Teatr im. Cypriana Kamila Norwida.

Tři nejznámější vrcholy tohoto regionu – Ještěd, Oybin a Śnieżka (Sněžka) – se staly kmotry toho nejlepšího česko-německo-polského divadelního umění.

Divadelní iniciativa J-O-Ś přinesla a přináší sjednocením tolika kreativních sil a zapojením mladé generace (např. workshopem Ochutnejte divadlo! – Probiert euch am Theater! ) kvalitní divadlo a přispívá také dle slov koordinátorky Ricardy Böhme k „vytváření společné identity v česko-německo-polském trojzemí“ (původní příspěvek zde v němčině).

Dorotty Szalma, intendantka divadla Gerharta Hauptmanna v Žitavě, v projektu vidí především možnost spolupodílet se na vytváření budoucnosti ( Divadelní noviny , str. 4). Při příležitosti nominace města Žitava na kulturní hlavní město Evropy ukázal divadelní projekt v roce 2019 v Bruselu, že společné inspirující žití v Evropě začíná v malém. Němečtí, čeští a polští žáci zde prezentovali program, který vytvořili společně s profesionálními herci.

Tato budoucnost bude mít své místo v trojzemí i nadále. Divadelní festival J-O-Ś bude každý rok zvát publikum k inscenacím z celé Evropy.

Více informací naleznete na podstránce projektu .

Fotky © Pawel Sosnowski

Foto: © Frank Meyer
Foto: © Frank Meyer

Společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce

Dne 14. listopadu 2018 bylo v Drážďanech podepsáno společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v dotačním období 2021-2027. Podpis memoranda proběhl za účasti náměstka ministryně pro místní rozvoj ČR pana Zdeňka Semoráda a státního tajemníka ze Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství (SMUL) Dr. Franka Pfeila. Oba státy v memorandu vyjádřily společný zájem zachovat program přeshraniční spolupráce v rámci osvědčených struktur. Více informací naleznete v tiskových zprávách SMUL a MMR .