Na hranici mezi Hainem v Sasku a Krompachem v Čechách...

Image

© Vít Štrupl, Hrádek nad Nisou

09.04.2020: Sdělení projektovým partnerům ke koronaviru

Milí projektoví partneři,

aktuální opatření ke snížení rychlosti šíření viru mohou omezit i Vaše aktivity projektu příp. vytvořit nepředvídatelné výdaje (např. stornopoplatky). K řešení situace jsme pro Vás sestavili přehled důležitých pokynů a pravidel .

Spojte se s námi neprodleně, jakmile zjistíte, že projekt v důsledku aktuální situace nelze realizovat podle plánu. Situaci probereme a nalezneme pro Váš projekt řešení.

Rádi Vás podpoříme!

Váš tým SAB

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Úspěšné projekty | Na stopě klimatu

Image

„Naše klima se mění!“ Tuto větu slýcháváme denně. Ale co tedy může každý z nás proti změně klimatu udělat? Jakým způsobem mohou děti a mládež ve věku 5 – 16 let rozvíjet povědomí o ochraně klimatu a redukci CO2?

Česko-německý projekt Na stopě klimatu se tímto úkolem zabýval a zorganizoval početné aktivity pro děti, mládež a pedagogy.

Celkem mohlo být podpořeno 29 vzdělávacích akcí s environmentální tematikou, 9 ekologických projektových týdnů pro děti a mládež a 6 tematických školení pro odborné pracovníky. Těchto aktivit se zúčastnilo více než 2 000 účastníků z Čech a Saska.

Kromě toho byly vytvořeny vzdělávací moduly pro školní třídy a byla uveřejněna studie „Analýza a význam tématu ochrany klimatu v saském a českém vzdělávacím plánu“. V Chodově proběhla výstavba tzv. zelené třídy a klimatického domu a v Ústí nad Labem byla vytvořena ekologická naučná stezka s pohybovými prvky a ekoučebnou zdraví pod širým nebem.

PaedDr. Jan Eichler, ředitel Domova dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Ústí nad Labem (PP1), projekt zhodnotil takto:

„Projekt nám přinesl nové poznatky, nové přátelé, nové zkušenosti a jiný pohled na svět. S partnery se setkáváme i po ukončení projektu a plánujeme další projekty.“

Chcete se dozvědět více? Podívejte se na webové stránky projektu.

Foto: © Frank Meyer
Foto: © Frank Meyer

Společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce

Dne 14. listopadu 2018 bylo v Drážďanech podepsáno společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v dotačním období 2021-2027. Podpis memoranda proběhl za účasti náměstka ministryně pro místní rozvoj ČR pana Zdeňka Semoráda a státního tajemníka ze Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství (SMUL) Dr. Franka Pfeila. Oba státy v memorandu vyjádřily společný zájem zachovat program přeshraniční spolupráce v rámci osvědčených struktur. Více informací naleznete v tiskových zprávách SMUL a MMR .

O programu

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 poskytuje již potřetí dotační prostředky Evropské unie v řádu sta milionů eur za účelem dalšího odbourávání bariér a zvyšování kvality života v česko-saském příhraničí.

Od svého zahájení v roce 2015 program podpořil již 137 přeshraničních projektů. Obsahová rozmanitost projektů sahá od spolupráce záchranné služby a hasičů přes vzdělávání, kulturu, sport, ochranu přírody a turistiku až po strategickou spolupráci institucí. Více o podpořených projektech a jejich výsledcích se dozvíte zde.

Všechny prostředky Programu v tomto dotačním období ještě rozdány nejsou. Pod tímto odkazem se dozvíte více o aktuálních možnostech dotace. Pokud máte nápad na projekt, oslovte kontaktní osoby programu ve Společném sekretariátu a na krajských úřadech v České republice.