Seznam projektů za dotační období 2014-2020

V seznamu projektů najdete ve zkrácené formě informace ke všem schváleným projektům, např. název projektu, zúčastněné projektové partnery a schválenou výši dotace z prostředků EU.

Seznam projektů za dotační období 2007-2013

Níže naleznete přehled projektů, které obdržely podporu z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko