Tiráž

Vydavatel

Sächsische Aufbaubank – Förderbank –
(Saská rozvojová banka – dotační banka – )
Společný sekretariát
z pověření Řídícího orgánu
Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung
(Saské státní ministerstvo pro místní rozvoj)
Referát 24 - EU-Programme der grenzübergreifenden und interregionalen Zusammenarbeit
(EU Programy přeshraniční a meziregionální spolupráce)
návštěvní adresa: Gerokstraße 9, 01307 Dresden
poštovní adresa: D-01095 Dresden
Kontakt

Poskytovatel ve smyslu §5 zákona o telemédiích
Sächsische Aufbaubank – Förderbank –
(Saská rozvojová banka – dotační banka – )

Sitz: Leipzig

Návštěvní adresy:

Sächsische Aufbaubank – Förderbank –
(Saská rozvojová banka – dotační banka – )
Gerberstraße 5 (poštovní schránka: vchod Keilstraße)
04105 Leipzig
Tel.: 0341 70292-0
E-mail: servicecenter@sab.sachsen.de

Sächsische Aufbaubank – Förderbank –
(Saská rozvojová banka – dotační banka – )
Pirnaische Straße 9
01069 Dresden
Tel.: 0351 4910-0
Fax: 0351 4910-4000
E-mail: servicecenter@sab.sachsen.de

Právní forma

Instituce veřejného práva
zastoupena představenstvem Saské rozvojové banky – dotační banky –
Dr. Katrin Leonhardt (předsedkyně představenstva)
Ronald Kothe (člen představenstva)

Pověřenec pro ochranu dat

Uwe Gonska
0351 4910-1208
0351 4910-1205
E-Mail

Obchodní rejstřík

HRA 17804, Amtsgericht Leipzig

Dohledové orgány
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(Spolkový úřad pro dohled nad finančními službami)
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
Sächsisches Staatsministerium der Finanzen, Carolaplatz 1, 01097 Dresden (Rechtaufsicht)

Daňové identifikační číslo
DE 179593934

Osoby zodpovědné za obsah ve smyslu §18 odst. 2 Státní smlouvy o sdělovacích prostředcích:
Yvonne Schönlein
Tel.: +49 (0)351-564 50241
Fax: +49 (0) 351-564 52924
E-mail: Yvonne.schoenlein(at)smr.sachsen.de

Dr. Hana Müller Karlová LL.M. Eur. Integration
Tel.: +49 (0)351 4910-4250 / +49 (0)175 5583065
E-mail: hana.mueller-karlova(at)sab.sachsen.de

Vezměte prosím na vědomí podmínky užívání Saské rozvojové banky – dotační banky – a právní informace a informace o ochraně osobních dat v nich obsažené.