Ochrana dat

Saská rozvojová banka -dotační banka- klade velký důraz na ochranu dat. Záleží nám proto na tom, abyste věděli, jaká data kdy a za jakým účelem shromažďujeme, zpracováváme a používáme. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a se Saským prováděcím zákonem o ochraně osobních údajů (Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetz (SächsDSDG). Informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech podle předpisů o ochraně dat jsme shnuli v následujícím.

Naše webové servery ukládají při užití našich webových stránek tato data: název Internet Server Providera, webové stránky, ze kterých přistupujete na naše stránky, a otevřené webové stránky včetně data a doby trvání přístupu. Data jsou anonymně ukládána pro statistické účely, abychom naši nabídku mohli stále upravovat v souladu s potřebami uživatelů.

Objednáte-li si u nás informační materiál, chcete-li informaci k nějakému tématu ap., pak Vás požádáme o tyto údaje - Vaše jméno a příjmení, Vaše e-mailová adresa, popř. název Vaší firmy, adresa, telefonní a faxové číslo. Tato data zadáváte dobrovolně. Vaše údaje ukládáme na speciálně chráněných servrech. Přístup k těmto datům má jen úzký okruh pracovníků, kteří jsou pověřeni zpracováním Vašich dotazů. Data jsou zpracovávána jen za tím účelem, za jakým jste je nám poskytli. Data nejsou poskytována třetím osobám, ledaže bychom k tomu byli povinováni zákonem nebo na Vaše výslovné přání. Pokud Vaše data dále nepotřebujeme, budou smazána.

Během Vaší návštěvy našich webových stránek jsou Cookies používány pouze tehdy, pokud jste záznam Vaší návštěvy těchto webových stránek neodmítli.

Používání nástroje Piwik

Na našich webových stránkách využíváme program pro analýzu návštěvnosti „Piwik“. Tento program nám poskytuje informace k využívání našich webových stránek a umožňuje nám přijmout případná opatření k jejich optimalizaci. K tomu program „Piwik“ používá tzv. Cookies. V rámci tohoto procesu je Vaše IP adresa okamžitě anonymizována, čímž je vyloučeno osobní vyhodnocování jednotlivých uživatelů. Máte možnost změnit nastavení Vašeho prohlížeče tak, že zamezíte používání Cookies. V tom případě se může stát, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu.

Pro otázky týkající se ochrany dat v Saské rozvojové bance -dotační bance- je Vám na níže uvedené adrese k dispozici pověřenec pro ochranu dat:

Uwe Gonska
SAB Sächsische Aufbaubank – Förderbank –
Pirnaische Straße 9
01069 Dresden

e-mail: uwe.gonska@sab.sachsen.de