Tiráž

Poskytovatel

Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
(Saská rozvojová banka - dotační banka - )
Pirnaische Straße 9
01069 Dresden
telefon: +49 (0)351 4910 - provolba
e-mail: kontakt@sn-cz2020.eu

Právní forma

Instituce veřejného práva

Vydavatel

Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
(Saská rozvojová banka - dotační banka - )
Společný sekretariát
z pověření Řídícího orgánu
Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung
(Saské státní ministerstvo pro místní rozvoj)
Referát 24
Archivstraße 1
01097 Dresden

Představenstvo Sächsische Aufbaubank - Förderbank -

(Saské rozvojové banky - dotační banky -)
Dr. Katrin Leonhardt (předsedkyně představenstva)
Ronald Kothe (člen představenstva)

Pověřenec pro ochranu dat

Uwe Gonska

Obchodní rejstřík

HRA 17804, Amtsgericht Leipzig

Dohledový orgán

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(Spolkový úřad pro dohled nad finančními službami)
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn

Daňové identifikační číslo

DE 179593934

Saská rozvojová banka - dotační banka - neručí za obsahy nebo funkčnost, správnost a řádnost internetových prezentací jiných provozovatelů.