Zapojené instituce

Na úspěšné realizaci Programu spolupráce se podílejí různé instituce. V následujícím přehledu naleznete informace o nich a popis jejich úkolů.

Řídící orgán

Saské státní ministerstvo pro místní rozvoj
Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung (SMR)
Referat 24 - Verwaltungsbehörde des EU-Programms Grenzübergreifende Zusammenarbeit
(Řídící orgán programu EU "Přeshraniční spolupráce")

návštěvní adresa: Gerokstraße 9, 01307 Dresden

poštovní adresa:
D - 01095 Dresden

web

Instagram
@smrsachsen

vedoucí
Dr. Roger Mackeldey

Kontaktní osoba
Yvonne Schönlein
tel.: +49 (0)351-564 50241
fax: +49 (0)351-564 52924
e-mail: yvonne.schoenlein(at)smr.sachsen.de

Odpovědnost / úkoly

Řídící orgán nese celkovou odpovědnost za řádnou realizaci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 a je také jediným kontaktním partnerem vůči Evropské komisi.

Národní orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské nám. 6
CZ - 110 15 Praha 1

ředitel odboru: RNDr. Jiří Horáček
telefon.: +420 234 15 2244
mobil: +420 731 628 155
web: www.mmr.cz / www.strukturalni-fondy.cz

zástupce ředitele: Ing. Martin Buršík
mobil: +420 731 628 272
e-mail: martin.bursik(at)mmr.cz

Kontaktní osoby
Ing. Josef Žid
tel.: +420 234 15 2010
mobil: +420 731 628 417
e-mail: josef.zid(at)mmr.cz

Mgr. Stanislav Rataj
tel.: +420 234 15 2284
mobil: +420 731 628 386
e-mail: stanislav.rataj(at)mmr.cz

Odpovědnost / úkoly

Přímým partnerem Řídícího orgánu v otázkách realizace Programu na českém území je Národní orgán v České republice.

Certifikační orgán

Saské státní ministerstvo pro regionální rozvoj
Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung (SMR)
Referat 21 – Grundsatzfragen, Recht, Bescheinigungsbehörde
(právní odbor, certifikační odbor)

návštěvní adresa: Gerokstraße 9, 01307 Dresden

poštovní adresa:
D-01095 Dresden

Vedoucí pověřená řízením
Karin Appler

Kontaktní osoba
Franziska Mende
Tel.: +49 (0)351 564-50212
Fax: +49 (0)351 564-52924
E-Mail: franziska.mende(at)smr.sachsen.de

Odpovědnost / úkoly

Certifikační orgán vystavuje žádosti o proplácení prostředků vůči Evropské komisi. Tím certifikuje správnost výdajů Programu.