Zapojené instituce

Na úspěšné realizaci Programu spolupráce se podílejí různé instituce. V následujícím přehledu naleznete informace o nich a popis jejich úkolů.

Řídící orgán

Saské státní ministerstvo pro místní rozvoj
Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung (SMR)
Referat 24 - Verwaltungsbehörde des EU-Programms Grenzübergreifende Zusammenarbeit
(Řídící orgán programu EU "Přeshraniční spolupráce")
Archivstraße 1
D - 01097 Dresden

poštovní adresa:
D - 01095 Dresden

web

Instagram
@smrsachsen

vedoucí
Dr. Roger Mackeldey

Kontaktní osoba
Yvonne Schönlein
tel.: +49 (0)351-564 50241
fax: +49 (0)351-564 52924
e-mail yvonne.schoenlein@smr.sachsen.de

Odpovědnost / úkoly

Řídící orgán nese celkovou odpovědnost za řádnou realizaci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 a je také jediným kontaktním partnerem vůči Evropské komisi.

Národní orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské nám. 6
CZ - 110 15 Praha 1

ředitel odboru: RNDr. Jiří Horáček
telefon.: +420 234 15 2244
mobil: +420 731 628 155
web: www.mmr.cz / www.strukturalni-fondy.cz

zástupce ředitele: Ing. Martin Buršík
mobil: +420 731 628 272
e-mail: martin.bursik@mmr.cz

Kontaktní osoby
Ing. Josef Žid
tel.: +420 234 15 2010
mobil: +420 731 628 417
e-mail: josef.zid@mmr.cz

Mgr. Stanislav Rataj
tel.: +420 234 15 2284
mobil: +420 731 628 386
e-mail: stanislav.rataj@mmr.cz

Odpovědnost / úkoly

Přímým partnerem Řídícího orgánu v otázkách realizace Programu na českém území je Národní orgán v České republice.

Certifikační orgán

Saské státní ministerstvo energie, ochrany klimatu, životního prostředí a zemědělství
Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL)
Referat ZA
Wilhelm-Buck-Straße 2
D-01097 Dresden (Drážďany)

Kontaktní osoba
Paní Katrin Emmler, vedoucí Certifikačního orgánu
tel.: +49 (0)351 564-22600
fax: +49 (0)351 564-22340
e-mail: Katrin.Emmler@smul.sachsen.de

Odpovědnost / úkoly

Certifikační orgán vystavuje žádosti o proplácení prostředků vůči Evropské komisi. Tím certifikuje správnost výdajů Programu.