Zapojené instituce

Na úspěšné realizaci Programu spolupráce se podílejí různé instituce. V následujícím přehledu naleznete informace o nich a popis jejich úkolů.

Řídící orgán

Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Referat 25 -Verwaltungsbehörde des EU-Programms Grenzübergreifende Zusammenarbeit
(Řídící orgán programu EU "Přeshraniční spolupráce")
Archivstraße 1
D - 01097 Dresden nebo

Postfach 10 05 10
D - 01076 Dresden

web

vedoucí
Dr. Roger Mackeldey

Kontaktní osoby
Yvonne Schönlein
telefon: +49 (0)351-564 22503
fax: +49 (0)351-564 22530
e-mail yvonne.schoenlein@smul.sachsen.de

Odpovědnost / úkoly

Řídící orgán nese celkovou odpovědnost za řádnou realizaci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 a je také jediným kontaktním partnerem vůči Evropské komisi.

Národní orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské nám. 6
CZ - 110 15 Praha 1

ředitel odboru: RNDr. Jiří Horáček
telefon.: +420 234 15 2244
web: www.mmr.cz / www.strukturalni-fondy.cz

Kontaktní osoby
Ing. Josef Žid
tel.: +420 234 15 2010
e-mail: josef.zid@mmr.cz

Mgr. Stanislav Rataj
tel.: +420 234 15 2284
e-mail: stanislav.rataj@mmr.cz

Odpovědnost / úkoly

Přímým partnerem Řídícího orgánu v otázkách realizace Programu na českém území je Národní orgán v České republice.

Certifikační orgán

Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL)
Referat ZA
Archivstraße 1
D-01097 Dresden (Drážďany) resp.

Postfach 10 05 10
D - 01076 Dresden

Kontaktní osoba

Herr Jürgen Kirst, vedoucí certifikačního orgánu

Tel.: +49 (0)351 564-6800
Fax: +49 (0)351 564-2239
Email: Juergen.Kirst@smul.sachsen.de

Odpovědnost / úkoly

Certifikační orgán vystavuje žádosti o proplácení prostředků vůči Evropské komisi. Tím certifikuje správnost výdajů Programu.