Přehled

Gemeinsames Sekretariat
(Společný sekretariát)
Sächsische Aufbaubank – Förderbank –
(Saská rozvojová banka – dotační banka –)
Pirnaische Straße 9, D - 01069 Dresden
poštovní adresa: D - 01054 Dresden
e-mail: kontakt(at)sn-cz2020.de

Vedoucí
JUDr. Hana Müller Karlová, PhD., LL.M. Eur. Integration
tel. +49(0)351-4910 4250; +49(0)175 5583065
e-mail: hana.mueller-karlova(at)sab.sachsen.de

Mgr. Pavel Nováček (zást.)
tel. +49(0)351-4910 4871; +49(0)175 5583421
e-mail: pavel.novacek(at)sab.sachsen.de

EUREGIO EGRENSIS
Euroregion Labe

Mgr. Pavel Nováček (zást.)
tel. +49(0)351-4910 4871; +49(0)175 5583421
e-mail: pavel.novacek(at)sab.sachsen.de

Dipl.-Ing. Kateřina Schawaller
tel. +49 (0)351 4910-4855; +49 (0)160 92140625
e-mail: katerina.schawaller(at)sab.sachsen.de

Mgr. Michaela Holá
tel. +49(0)351-4910 4812
e-mail: michaela.hola(at)sab.sachsen.de

Euroregion Krušnohoří
Euroregion Nisa

Ing. Manuela Prchalová
tel. +49(0)351-4910 4813; +49 (0)151 7443 2202
e-mail: manuela.prchalova(at)sab.sachsen.de

Ing. Gabriela Spitzer
tel. +49(0)351-4884; +49 (0)160 4053984
e-mail: gabriela.spitzer(at)sab.sachsen.de

Mgr. Jiří Hladík
tel. +49(0)351-4910 4854; +49 (0)175 558 2463
e-mail: jiri.hladik(at)sab.sachsen.de

studentská výpomoc

Bc. Andrea Češková
tel. +49 (0)351 4910-4824
e-mail: andrea.ceskova(at)sab.sachsen.de

Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení přeshraničních projektů
Závodní 353/88, CZ - 360 06 Karlovy Vary

Kontaktní osoby:
Mgr. Petra Banzetová
tel. +420 354 222 376
e-mail: petra.banzetova(at)kr-karlovarsky.cz

Ing. Monika Brtková
tel. +420 354 222 139
e-mail: monika.brtkova(at)kr-karlovarsky.cz

PhDr. Kamila Voštová
tel +420 354 222 375
kamila.vostova@kr-karlovarsky.cz


Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení fondů a programů EU
Velká Hradební 3118/48, CZ - 400 02 Ústí nad Labem

Kontaktní osoby
Bc. Zuzana Savara
tel. + 420 777 675 148
e-mail: savara.z(at)kr-ustecky.cz

Petra Drbalová
tel. + 420 475 657 510
e-mail: drbalova.p(at)kr-ustecky.cz

Mgr. Marek Liebscher
tel. + 420 602 476 721
e-mail: liebscher.m(at)kr-ustecky.cz


Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Oddělení přípravy a řízení projektů
U Jezu 642/2a, CZ - 461 80 Liberec

Kontaktní osoby

Ing. Jana Frontzová
tel.: +420 485 226 323
E-Mail: jana.frontzova(at)kraj-lbc.cz

Ing. Eva Hajflerová
tel.: +420 485 226 575
E-Mail: eva.hajflerova@kraj-lbc.cz

Ing. Petr Zdrojewski
tel.: +420 485 226 926
E-Mail: petr.zdrojewski@kraj-lbc.cz

Kontrola německých kooperačních partnerů, výplata

Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
(Saská rozvojová banka - dotační banka -)
Abteilung Infrastruktur, Gruppe 70
(oddělení Infrastruktury, skupina 70)
Pirnaische Straße 9, D - 01069 Dresden
poštovní adresa: D - 01054 Dresden

Susanne Pfützner
Tel. +49 (0)351 4910-4881
E-Mail: susanne.pfuetzner(at)sab.sachsen.de

Kontaktní osoby
Ing. Martina Kocíková (kontrola)
Tel. +49 (0)351 4910-4831
E-Mail: martina.kocikova(at)sab.sachsen.de

Kerstin Leischke (kontrola)
Tel. +49 (0)351 4910-4888
E-Mail: kerstin.leischke(at)sab.sachsen.de

Justyna Windisch (výplata)
Tel. +49 (0)351 4910-4842
E-Mail: justyna.windisch(at)sab.sachsen.de

Kontrola českých kooperačních partnerů

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U Nákladového nádraží 3144/4, CZ - 130 00
Praha 3

kontaktní osoby
Mgr. Tomáš Balcar
tel. +420 225 855 308
e-mail: tomas.balcar(at)crr.cz
web: www.crr.cz

Pobočka pro kraj Karlovarský a Ústecký
Oddělení pro NUTS II Severozápad

Školní 5335, CZ - 430 01 Chomutov

vedoucí pobočky
Ing. Lenka Klognerová
tel. +420 474 623 721
e-mail: lenka.klognerova(at)crr.cz

Pobočka pro kraj Liberecký
Oddělení pro NUTS II Severovýchod

Švendova 1282, CZ – 500 03 Hradec Králové

vedoucí pobočky
Ing. Petra Marková
tel. +420 499 420 620
e-mail: petra.markova(at)crr.cz

Iniciativa AGEG - "Interreg Volunteer Youth (IVY)"

Arbeitsgemeinschaft der Europäischen Grenzregionen / Association of European Border Regions (AGEG/AEBR)

Neue Schönhauserstraße 3-5
10178 Berlin
Německo

E-mail: ivy(at)aebr.eu
Webové stránky https://www.interregyouth.com/