Přehled

Gemeinsames Sekretariat
(Společný sekretariát)
Sächsische Aufbaubank – Förderbank –
(Saská rozvojová banka – dotační banka –)
Pirnaische Straße 9, D - 01069 Dresden
poštovní adresa: D - 01054 Dresden
e-mail: kontakt@sn-cz2020.eu
tel. +49(0)351-4910 + přímá volba

Vedoucí
JUDr. Hana Müller Karlová, PhD., LL.M. Eur. Integration
tel. +49(0)351-4910 4250; +49(0)175 5583065
e-mail: hana.mueller-karlova@sab.sachsen.de

Mgr. Pavel Nováček (zást.)
tel. +49(0)351-4910 4871; +49(0)175 5583421
e-mail: pavel.novacek@sab.sachsen.de

Kontaktní osoby

Euregio Egrensis
Mgr. Tereza Olsen
tel. +49(0)351-4910 4854 / +49 (0)160 9777 9982
e-mail: tereza.olsen@sab.sachsen.de

Euroregion Krušnohoří
Ing. Manuela Prchalová
tel. +49(0)351-4910 4813 / +49 (0)151 7443 2202
e-mail: manuela.prchalova@sab.sachsen.de

Euroregion Elbe/Labe
Dr. Susanne Fritz
tel. +49(0)351-4910 4814 / +49 (0)175 5582463
e-mail: susanne.fritz@sab.sachsen.de

Euroregion Nisa
Ing. Veronika Svítil Fialková
tel. +49 (0)351 4910-4828
e-mail: veronika.svitil-fialkova@sab.sachsen.de

Webové stránky - aktualizace
studentská výpomoc
Josefine Matzig
e-mail: josefine.matzig@sab.sachsen.de

Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení přeshraničních projektů
Závodní 353/88, CZ - 360 06 Karlovy Vary

Kontaktní osoby
Bc. Jaroslav Sobotka
tel: + 420 354 222 166
e-mail: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Petra Banzetová
tel. +420 354 222 376
e-mail: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení fondů a programů EU
Velká Hradební 3118/48, CZ - 400 02 Ústí nad Labem

Kontaktní osoby
Bc. Zuzana Savara
tel. + 420 777 675 148
e-mail: savara.z@kr-ustecky.cz

Hana Semerádová
tel. +420 475 657 632
e-mail: semeradova.h@kr-ustecky.cz

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Oddělení přípravy a řízení projektů
U Jezu 642/2a, CZ - 461 80 Liberec

Kontaktní osoby
Mgr. Magda Podsedníková
tel. +420 485 226 926
e-mail: magda.podsednikova@kraj-lbc.cz

Ing. Jana Frontzová
tel.: +420 485 226 323
E-Mail: jana.frontzova@kraj-lbc.cz

Kontrola německých kooperačních partnerů, výplata, smlouvy o poskytnutí dotace a změny projektu

Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
(Saská rozvojová banka - dotační banka -)
Abteilung Infrastruktur, Gruppe 70
(oddělení Infrastruktury, skupina 70)
Pirnaische Straße 9, D - 01069 Dresden
poštovní adresa: D - 01054 Dresden
tel. +49(0) 351 4910 + přímá volba
e-mail: jméno.příjmení@sab.sachsen.de

Vedoucí skupiny
Magdalena Döring, tel. 4870
Susanne Pfützner (zást.), tel. 4881

Kontaktní osoby
JUDr. Ing. Ivana Pfeiffer, tel. 4872 (změny projektů, smlouvy)
Kerstin Leischke, tel. 4888 (kontrola)
Justyna Windisch, tel. 4842 (výplata)

Kontrola českých kooperačních partnerů

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U Nákladového nádraží 3144/4, CZ - 130 00
Praha 3

kontaktní osoby
Mgr. Tomáš Balcar
tel. +420-225 855 308
e-mail: tomas.balcar@crr.cz
web: www.crr.cz

Pobočka pro kraj Karlovarský a Ústecký
Oddělení pro NUTS II Severozápad

Školní 5335, CZ - 430 01 Chomutov

vedoucí pobočky
Ing. Lenka Klognerová
tel. +420-474 623 721
e-mail: lenka.klognerova@crr.cz

Pobočka pro kraj Liberecký
Oddělení pro NUTS II Severovýchod

Švendova 1282, CZ – 500 03 Hradec Králové

vedoucí pobočky
Ing. Petra Marková
tel. +420-499 420 620
e-mail: petra.markova@crr.cz

Iniciativa AGEG - "Interreg Volunteer Youth (IVY)"

Arbeitsgemeinschaft der Europäischen Grenzregionen / Association of European Border Regions (AGEG/AEBR)

Neue Schönhauserstraße 3-5
10178 Berlin
Německo

E-mail: ivy@aebr.eu
Webové stránky https://www.interregyouth.com/