Aktuální možnosti dotace

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) poskytla EU do Programu spolupráce následující finanční prostředky:

prostředky na podporu projektů 148.489.043 EUR
prostředky technické pomoci pro administraci programu 9.478.024 EUR
Celkem 157.967.067 EUR

Prostředky k dispozici

Ve dvou oblastech jsou dosud k dispozici volné prostředky

  • Prioritní osa 4 (udržitelná partnerská spolupráce): v této prioritní ose je aktuálně k dispozici ještě 668.857,36 EUR. Projektové žádosti k rozvoji stávajících a vzniku nových partnerství jsou vítány!
  • Fond malých projektů: dotační prostředky jsou k dispozici ve všech čtyřech euroregionech. Pokud máte nápad na projekt v oblasti přeshraničních setkávání a výměny (people-to-people projekty), jehož výdaje nepřekračují 30.000 EUR, pak je fond malých projektů tím správným zdrojem financování. Základní údaje o financování naleznete v rubrice Fond malých projektů. Kompletní informace a a poradenství nabízejí sekretariáty FMP v jednotlivých euroregionech.

Podávání žádostí do zásoby - náhradní projekty

V prioritní ose 3 (vzdělávání) jsou veškeré prostředky již navázány. Existuje však předpoklad, že z aktuálně bežících projektů se část prostředků do programu vrátí ve formě úspor a vratek z nezpůsobilých výdajů. Již nyní je možné na tyto prostředky podat žádost. Monitorovací výbor pak o těchto žádostech rozhodne jako o náhradních projektech. Níže jsme pro Vás připravili přehled informací o náhradních projektech:

  • O náhradních projektech rozhoduje monitorovací výbor standardním způsobem
  • Poskytnutí dotace (vystavení Smlouvy o poskytnutí dotace) je možné až v momentě, kdy jsou k dispozici prostředky z úspor a vratek v dostatečné výši. To lze předpokládat až v průběhu roku 2019.
  • Dotace je v případě dostatečných disponibilních prostředků projektům poskytována v pořadí dle jejich bodového ohodnocení.
  • Realizace projektů je možná nejpozději do konce roku 2022.
  • Pro náhradní projekty v prioritních osách 1, 3 a 4 byl schválen finanční rámec ve výši 5 mil. EUR a pro projekty v prioritní ose 2 ve výši 10 mil. EUR prostředků EFRR.
  • Prostředky ve formě úspor nebo vratek do programu jsou k dispozici v té prioritní ose, ve které je realizován projekt, který tyto prostředky vrací.

Zastavení příjmu žádostí

Prioritní osy 1 a 2 (rizikový management a přírodní a kulturní dědictví) jsou uzavřené. Podávání žádostí již není možné. V obou prioritních osách jsou vyčerpány jak veškeré dostupné prostředky, tak také finanční rámec pro náhradní projekty. Ověřte prosím možnost získání dotace pro Váš projektový návrh z jiných zdrojů (národní dotační tituly v Česku / Sasku).