Aktuality

Byl zveřejněn nový metodický pokyn pro české kooperační partnery

Od 27. září 2019 je v platnosti další Metodický pokyn (č. 5) upravující aktuální verzi Příručky pro české kooperační partnery - realizace projektu (PPP, verze 5). Všechny příručky a metodické pokyny naleznete zde .

První dobrovolník IVY ve Společném sekretariátu

Prvního května 2019 jsem se stala členem Společného sekretariátu SAB, který se soustředí na přeshraniční spolupráci mezi Saskem a Českou republikou. První den jsem dorazila brzkým vlakem z Prahy a byla srdečně přijata jak vedoucí oddělení, tak celým týmem.

Po velmi krátkém čase jsem zjistila, že přestože se pracuje v oddělených kancelářích, probíhá komunikace mezi členy týmu skrz vždy otevřené dveře a atmosféra v týmu funguje přesně tak, jak by dle mého názoru měla fungovat i přeshraniční spolupráce. V tomto duchu jsou zde realizovány česko-saské projekty a díky tomu jsou nepřetržitě posilovány principy solidarity, soudržnosti a propojení mezi těmito dvěma regiony.

Již během prvních dvou týdnů, které jsem ve Společném sekretariátu strávila, jsem se naučila spoustu o tom, jak jsou připravovány prezentace projektů, kdo rozhoduje o jejich finanční podpoře, nebo jak se posuzuje, jaký efekt bude mít projekt na celkovou spolupráci a cílové skupiny na obou stranách hranice.

Rovněž jsem byla nadšená, když jsem byla pozvána nejdříve na saské zasedání o přípravě Monitorovacího výboru v budově Saské státní kanceláře a poté o týden později na vlastní česko-saské zasedání Monitorovacího výboru na hradě Mylau.

V kanceláři jsem zodpovědná za webové stránky projektů, což mi poskytuje přehled o podporovaných projektech. Dostávám se tak též do kontaktu s projektovými partnery, díky čemuž mám vhled do vývoje a průběhu každého projektu. Doposud mohu s jistotou říci, že se dobrovolnictví ve Společném sekretariátu jen vyplatí!

Více o iniciativě IVY a aktivitách AEBR/AGEG naleznete v našich Aktualitách .

Veronika Šulcová

Změny Společného realizačního dokumentu v kostce

Od 21. 2. 2019 je na našich stránkách zveřejněn novelizovaný Společný realizační dokument ( znění z 13. 12 2018 ). Změny jsme pro Vás shrnuli zde .

Interreg Volunteer Youth (IVY)

Image

Iniciativa Interreg Volunteer Youth (IVY) je pilotním projektem Asociace evropských hraničních regionů (AEBR) určená mladým Evropanům ve věku od 18 do 30 let, kteří se chtějí zapojit do přeshraničních a nadnárodních programů nebo programů meziregionální spolupráce. Dobrovolníci poznají evropskou teritoriální spolupráci, výhody kooperace podél vnitřních hranic Evropské unie a sensibilizují svou evropskou solidaritu, příslušnost k Evropě jako celku a občanské angažmá.

I Vy máte jako realizátoři projektů možnost zaměstnat u sebe jednoho dobrovolníka. Podmínky jsou následující:

  • doba nasazení 2-6 měsíců
  • dobrovolník není náhradou za regulérní pracovní sílu
  • výpomoc při hledání ubytování
  • náklady na ubytování, stravu, cestovné a kapesné hradí AEBR; příspěvek na stravenky, jízdenky a jiné je vítán.

Máte zájem? Vyplňte prosím Project Note a zašlete ji na IVY@aebr.eu . IVY tým se pro Vás pokusí najít vhodného kandidáta.

Více informací (v angličtině) naleznete zde a na https://www.interregyouth.com/hostorganisations