Aktuality

10.05.2022 B-solutions iniciativa

Image

B-solutions 2.0 je iniciativa s cílem odstranění administrativních a právních překážek, které brání přeshraniční spolupráci podél hranic EU. Je řízena Generálním ředitelstvím pro regionální a městskou politiku (GŘ REGIO) Evropské komise a Asociací evropských příhraničních regionů (AEBR).

Tato iniciativa vstupuje do nové projektové fáze a my vám s potěšením oznamujeme vyhlášení výzvy k předkládání návrhů k řešení.

K podání žádosti jsou vyzývány veřejné instituce i přeshraniční struktury nacházející se podél vnitřních hranic EU, ale také podél vnějších hranic EU se zeměmi ESVO a NPP.

Od června 2022 budou vybrané instituce moci využívat technickou podporu přeshraničních odborníků, aby přesně definovaly tyto překážky a vyvinuly možná řešení k jejich překonání.

Máte-li zájem se do této iniciativy přihlásit, podrobnosti o výzvě naleznete zde a zde .

23.03.2022 Výzva k přihlášení do soutěže AGEG Cross Border Award „Sail of Papenburg“

I v roce 2022 bude udělena cena AGEG Cross Border Award "Sail of Papenburg", která byla v roce 2002 založena přeshraniční organizací Ems Dollart Region.

Letošní ocenění má motto: Mládež překonává hranice.

Oceněny budou jedna nebo více aktivit z přeshraničních regionů a oblastí. Předložené návrhy hodnotí nezávislá porota sestavená radou AGEG a slavnostní předávání cen se koná tradičně na podzim v rámci výroční konference AGEG.

Formulář pro přihlášení, kritéria pro účast a další informace naleznete zde .

Pošlete prosím svoje přihlášky v anglickém jazyce nejpozději do 31. srpna na info@aebr.eu .