Aktuality

Akce projektů spolupráce SN-CZ v rámci Evropských dnů 2020

Image

9. května 1950 představil Robert Schuman, tehdejší francouzský ministr zahraničí, svůj návrh na sjednocenou Evropu jako bezpodmínečný předpoklad pro udržení dobrých vztahů. Tento návrh, též známý jako Schumanův plán, je základním kamenem dnešní Evropské unie a toto datum se stalo evropským symbolem. Každý rok slaví Evropská unie 9. května Den Evropy. V tento den se v celé Evropské unii konají akce a slavnosti, které mají za úkol přiblížit Evropu svým občanům a také sblížit jednotlivé národy.

Již několik let se před tímto datem a po něm konají tzv. Evropské dny. V roce 2020 se Evropské dny konají od 2. do 10. května.

Plánujete ve Vašem česko-německém projektu akce, workshopy nebo konference, které se konají ve spojitosti s Evropskými dny 2020? Prosíme, informujte nás o tom do 14. února 2020. Těšíme se na Vaše příspěvky a děkujeme!

Kontakt: kontakt@sn-cz2020.eu

Zveřejněno 17. 1. 2020

Interreg Volunteer Youth (IVY)

Image

Iniciativa Interreg Volunteer Youth (IVY) je pilotním projektem Asociace evropských hraničních regionů (AEBR) určená mladým Evropanům ve věku od 18 do 30 let, kteří se chtějí zapojit do přeshraničních a nadnárodních programů nebo programů meziregionální spolupráce. Dobrovolníci poznají evropskou teritoriální spolupráci, výhody kooperace podél vnitřních hranic Evropské unie a sensibilizují svou evropskou solidaritu, příslušnost k Evropě jako celku a občanské angažmá.

I Vy máte jako realizátoři projektů možnost zaměstnat u sebe jednoho dobrovolníka. Podmínky jsou následující:

  • doba stáže 2-6 měsíců
  • dobrovolník není náhradou za regulérní pracovní sílu
  • výpomoc při hledání ubytování
  • náklady na ubytování, stravu, cestovné a kapesné hradí AEBR; příspěvek na stravenky, jízdenky a jiné je vítán.

Máte zájem? Vyplňte prosím Project Note a zašlete ji na IVY@aebr.eu . IVY tým se pro Vás pokusí najít vhodného kandidáta.

Více informací (v angličtině) naleznete zde a na https://www.interregyouth.com/hostorganisations

Lhůta pro podání závěrečného vyúčtování

Informace pro všechny kooperační partnery

Každý kooperační partner podá nejpozději tři měsíce po ukončení projektu své závěrečné vyúčtování a podá žádost o poslední výplatu. Po podání závěrečného vyúčtování a žádosti o poslední výplatu již kooperační partner nemůže podat další vyúčtování ani požadovat výplatu. Nárok na výplatu prostředků, které byly schváleny, ale o jejichž výplatu nebylo včas požádáno, zaniká.

Více informací pro Lead partnery naleznete zde.

Více informací pro projektové partnery naleznete zde.

Zveřejněno 13. 1. 2020

Byl zveřejněn nový metodický pokyn pro české kooperační partnery

Od 27. září 2019 je v platnosti další Metodický pokyn (č. 5) upravující aktuální verzi Příručky pro české kooperační partnery - realizace projektu (PPP, verze 5). Všechny příručky a metodické pokyny naleznete zde .

První dobrovolník IVY ve Společném sekretariátu

Prvního května 2019 jsem se stala členem Společného sekretariátu SAB, který se soustředí na přeshraniční spolupráci mezi Saskem a Českou republikou. První den jsem dorazila brzkým vlakem z Prahy a byla srdečně přijata jak vedoucí oddělení, tak celým týmem.

Po velmi krátkém čase jsem zjistila, že přestože se pracuje v oddělených kancelářích, probíhá komunikace mezi členy týmu skrz vždy otevřené dveře a atmosféra v týmu funguje přesně tak, jak by dle mého názoru měla fungovat i přeshraniční spolupráce. V tomto duchu jsou zde realizovány česko-saské projekty a díky tomu jsou nepřetržitě posilovány principy solidarity, soudržnosti a propojení mezi těmito dvěma regiony.

Již během prvních dvou týdnů, které jsem ve Společném sekretariátu strávila, jsem se naučila spoustu o tom, jak jsou připravovány prezentace projektů, kdo rozhoduje o jejich finanční podpoře, nebo jak se posuzuje, jaký efekt bude mít projekt na celkovou spolupráci a cílové skupiny na obou stranách hranice.

Rovněž jsem byla nadšená, když jsem byla pozvána nejdříve na saské zasedání o přípravě Monitorovacího výboru v budově Saské státní kanceláře a poté o týden později na vlastní česko-saské zasedání Monitorovacího výboru na hradě Mylau.

V kanceláři jsem zodpovědná za webové stránky projektů, což mi poskytuje přehled o podporovaných projektech. Dostávám se tak též do kontaktu s projektovými partnery, díky čemuž mám vhled do vývoje a průběhu každého projektu. Doposud mohu s jistotou říci, že se dobrovolnictví ve Společném sekretariátu jen vyplatí!

Více o iniciativě IVY a aktivitách AEBR/AGEG naleznete v našich Aktualitách .

Veronika Šulcová

Změny Společného realizačního dokumentu v kostce

Od 21. 2. 2019 je na našich stránkách zveřejněn novelizovaný Společný realizační dokument ( znění z 13. 12 2018 ). Změny jsme pro Vás shrnuli zde .