Aktuality

Imprese z Výroční konference 2019

30. 4. 2019 v Divadle Gerharta Hauptmanna v Žitavě

Image

Foto: © Ratajski

Ohlasy:

MMR

Image

„Přeshraniční spolupráce přinesla řadu příležitostí pro rozvoj pohraničí. Vedla zejména k posilování mezilidských vazeb napříč státní hranicí, budování sociálních sítí napříč hranicemi, porozumění kultuře a mentalitě druhé země a posilování dobrých sousedských vztahů. Jednou z možností, jak podpořit přeshraniční spolupráci, jsou prostředky z evropských fondů, které se díky aktivním příjemcům daří proměnit v úspěšné projekty. Velmi dobrým příkladem jsou aktivity v rámci programů přeshraniční spolupráce známé pod svou tradiční značkou Interreg. Jejich struktura je totiž od samého základu postavena na principu partnerství.“

Citát: Klára Dostálová, Ministerstvo pro místní rozvoj

Foto: © Pavel Šinagl

Image

Foto: © Pavel Šinagl

Výroční konference a oslavy na trojmezí

Image

I když obě akce spadly do pro nás nejvíc nabitého období, nemohli jsme chybět. Osobně jsem navíc měla možnost i nahlédnout do zákulisí. A dojmy? Nesmírně příjemné.

Na ranní generálce vládly úplně stejné zmatky, jako kdekoli jinde, všichni ale byli nesmírně vstřícní, nápomocní a stále s úsměvem na rtech. I když byl někdy značně unavený. A slyšet během autorského čtení vlastní text přednesený v ryzím saském dialektu bylo stejně opojné, jako okamžitá odezva z hlediště. Musela jsem odjet dříve, ale ještě jsem slyšela projevy politiků, jednou osvěžující bez papíru, zato s přesvědčivou znalostí problematiky. A kouzelné vystoupení polského soubor písní a tanců…

Druhý den jsme již stáli v pozoru na stánku projektu na trojmezí. To místo mě naprosto okouzlilo, mělo v sobě tolik symboliky. Po improvizované lávce do Německa na kafíčko, skokem přes potůček do Polska. Ze začátku nás pravda lehce děsilo, že máme hned za zády pódium, ale pak se vyrojily davy návštěvníků a vše ostatní bylo podružné. Všichni se zajímali a chtěli se zapojit a my tak hovořili ve třech jazycích, vysvětlovali, ukazovali a vyráběli placky s logem projektu. Opravdové sbližování národů v praxi. Spojíte tři území lávkami a lidé si k sobě cestu najdou sami. Jen jim podat ruku a ukázat cestu. A přesně to je podle mne smyslem programu Ahoj sousede.

Text: Pavla Růžičková, projekt GECON

Foto: © Společný sekretariát

1. 5. 2019 na Trojzemí

Image

Foto: © Ratajski

Image

„Před patnácti lety jsem zde jako starosta Hrádku nad Nisou otvíral hranice společně s německými a polskými kolegy. Za tu dobu se naše spolupráce ještě zlepšila. Jsem rád za všechny společné projekty a za to, že se zde na Trojzemí můžeme svobodně a bez hranic pohybovat. Je nutné si to stále připomínat, protože svoboda pohybu, ale i projevu nesmí být nikdy znovu omezena."

Citát: Martin Půta, Liberecký kraj

Foto: © Pavel Šinagl

"Naše Trojmezí ...

Na společnou akci jsme byli pozváni z SAB poprvé do Vejprt. Akce neměla chybu, a proto, když přišlo pozvání na konferenci i na následnou akci, tak jsme v našem DDM nezaváhali. Konference byla postavena tak, že významní hosté nám poděkovali a také nastínili, jak dál. Projevy nebyly dlouhé, což bylo velmi sympatické. O to více času zbývalo na velmi přesvědčivá kulturní vystoupení. Opravdu bylo na co koukat a také jsme si užili krásných melodií i tanečních kreací.

Druhý den se prostor Trojmezí opravdu perfektně vyplnil. Stánky Čechů se prolínaly se stanovišti Sasů a Poláků. Krásná změť lidí se spoustou zajímavých nabídek i činností. Každý Si mohl vybrat dle své chuti. A to nejen z oboru kulinářství, ale i technika, výtvarné činnosti, soutěž, hry, materiály o EU, kulturní vystoupení…. Prostě hodně pestrých činností. Sami jsme se na tomto mezinárodním hemžení podíleli. Odjížděli jsme s krásnými pocity, že spolupráce Česko-Sasko-Polská je opravdu na výborné úrovni. Přesvědčili jsme se, že pořadatelé jsou opravdu profíky a že když lidé chtějí a jdou do aktivit společně, pak se dílo podaří. Prostě akce neměla chybu.

Takže velké poděkování všem za superakci aněkdy při podobné akci naviděnou ...

Za skupinu účastníků i pořadatelů z DDM a ZPDVPP Ústí nad Labem, p.o. Jan Eichler"

Feedback návštěvníků ...

Image

První dobrovolník IVY ve Společném sekretariátu

Prvního května 2019 jsem se stala členem Společného sekretariátu SAB, který se soustředí na přeshraniční spolupráci mezi Saskem a Českou republikou. První den jsem dorazila brzkým vlakem z Prahy a byla srdečně přijata jak vedoucí oddělení, tak celým týmem.

Po velmi krátkém čase jsem zjistila, že přestože se pracuje v oddělených kancelářích, probíhá komunikace mezi členy týmu skrz vždy otevřené dveře a atmosféra v týmu funguje přesně tak, jak by dle mého názoru měla fungovat i přeshraniční spolupráce. V tomto duchu jsou zde realizovány česko-saské projekty a díky tomu jsou nepřetržitě posilovány principy solidarity, soudržnosti a propojení mezi těmito dvěma regiony.

Již během prvních dvou týdnů, které jsem ve Společném sekretariátu strávila, jsem se naučila spoustu o tom, jak jsou připravovány prezentace projektů, kdo rozhoduje o jejich finanční podpoře, nebo jak se posuzuje, jaký efekt bude mít projekt na celkovou spolupráci a cílové skupiny na obou stranách hranice.

Rovněž jsem byla nadšená, když jsem byla pozvána nejdříve na saské zasedání o přípravě Monitorovacího výboru v budově Saské státní kanceláře a poté o týden později na vlastní česko-saské zasedání Monitorovacího výboru na hradě Mylau.

V kanceláři jsem zodpovědná za webové stránky projektů, což mi poskytuje přehled o podporovaných projektech. Dostávám se tak též do kontaktu s projektovými partnery, díky čemuž mám vhled do vývoje a průběhu každého projektu. Doposud mohu s jistotou říci, že se dobrovolnictví ve Společném sekretariátu jen vyplatí!

Více o iniciativě IVY a aktivitách AEBR/AGEG naleznete v našich Aktualitách .

Veronika Šulcová

Změny Společného realizačního dokumentu v kostce

Od 21. 2. 2019 je na našich stránkách zveřejněn novelizovaný Společný realizační dokument ( znění z 13. 12 2018 ). Změny jsme pro Vás shrnuli zde .

Interreg Volunteer Youth (IVY)

Image

Iniciativa Interreg Volunteer Youth (IVY) je pilotním projektem Asociace evropských hraničních regionů (AEBR) určená mladým Evropanům ve věku od 18 do 30 let, kteří se chtějí zapojit do přeshraničních a nadnárodních programů nebo programů meziregionální spolupráce. Dobrovolníci poznají evropskou teritoriální spolupráci, výhody kooperace podél vnitřních hranic Evropské unie a sensibilizují svou evropskou solidaritu, příslušnost k Evropě jako celku a občanské angažmá.

I Vy máte jako realizátoři projektů možnost zaměstnat u sebe jednoho dobrovolníka. Podmínky jsou následující:

  • doba nasazení 2-6 měsíců
  • dobrovolník není náhradou za regulérní pracovní sílu
  • výpomoc při hledání ubytování
  • náklady na ubytování, stravu, cestovné a kapesné hradí AEBR; příspěvek na stravenky, jízdenky a jiné je vítán.

Máte zájem? Vyplňte prosím Project Note a zašlete ji na IVY@aebr.eu . IVY tým se pro Vás pokusí najít vhodného kandidáta.

Více informací (v angličtině) naleznete zde a na https://www.interregyouth.com/hostorganisations

Pokyny k ochraně osobních údajů pro klienty a zájemce

zveřejněno 25. 5. 2018

Od 25. 5. 2018 platí ve všech členských státech EU Obecné nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR). V následujícím informačním listu bychom rádi informovali příjemce dotace a zájemce o dotaci v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 o zpracování jejich osobních údajů a o právech podle předpisů o ochraně dat:

Řekněte nám o Vašich akcích!

Image

zveřejněno 5. 1. 2018

Víte, co se děje v ostatních projektech a jestli se ve Vaší blízkosti konají zajímavé akce? My bychom to rádi věděli a řekli to také ostatním! Informujte nás včas o akcích v rámci Vašeho projektu a my je zveřejníme na webové stránce programu. Zaslat nám můžete i elektronický plakát, leták nebo související fotky. Oslovíte tak další možné účastníky a podpoříte efektivnost programu.

Zjistěte více

Elektronický zpravodaj

zveřejněno dne: 31.07.2015

O aktuálním vývoji přeshraničního Programu spolupráce Vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím elektronického zpravodaje. Přihlášení k odběru zpravodaje je kdykoli možné e-mailem: