Aktuality

26.3.2020 Interreg Podcast "To je Evropa"

Interreg k zaposlouchání: Zveřejněn první díl podcastu „To je Evropa“

Interreg v tomto roce bude mít 30-leté výročí. Při této příležitosti představuje nová řada podcastu v angličtině „To je Evropa“ („This is Europe“) Evropské komisi úspěšné kooperační projekty. „To je Evropa“ Vás zve na okružní jizdu Evropou. Uslyšíte osobní příběhy o lidech, jejichž život změnila přeshraniční spolupráce.

V traileru (Odkaz k podcastové řadě: https://this-is-europe.simplecast.com/ ) se o podcastové řadě dozvíte více.

První díl se věnuje tématu „Zelenější Evropa“. (Odkaz https://interreg.eu/interreg-highlights/podcasts/interreg-in-audio-the-first-episode-of-the-this-is-europe-podcast-takes-you-to-a-greener-europe/ )

V září 2020 se bude vysílat podcastový příběh o česko-saském projektu spolupráce „Řemesla v Trojmezí“. Budeme Vás informovat!

Ocenění RegioStars 2020: Zapojte se též!

Od 2. března do 9. května 2020 se mohou nositelé projektů z celé Evropy přihlašovat na webových stránkách ocenění RegioStars . Pro tento účel byla vytvořena online přihlašovací platforma . Přihlášky musí obsahovat souhlas Řídícího orgánu, který je za daný dotační program zodpovědný.

Soutěž vyhlašovaná Evropskou komisí oceňuje originální a inovativní projekty, na jejichž spolufinancování se podílí EU. RegioStars budou předávány v pěti tematických kategoriích, přičemž letošním hlavním tématem byl při příležitosti svého 30 letého jubilea zvolen Interreg. Zmiňovanými pěti kategoriemi jsou:

 • Proměny průmyslu pro inteligentní Evropu
 • Cirkulární ekonomika pro zelenou Evropu
 • Způsobilost a vzdělávání pro digitální Evropu
 • Angažovanost občanů a soudržnost evropských měst a
 • Podpora mladých s cílem přeshraniční spolupráce – 30 let Interregu (téma roku 2020)

Porota expertů posoudí projekty dle kategorií s ohledem na míru inovativnosti, udržitelnosti, dopadu působení a partnerství. Kromě toho vybere i samotné publikum pomocí veřejného online hlasování projekt, který obdrží Cenu publika.

Podrobnější informace o soutěži a účastnických podmínkách naleznete v anglickém Průvodci pro žadatele .

Slavnostní předávání cen se bude konat během „Evropského týdne regionů a měst“ v říjnu 2020 v Bruselu.

23.03.2020 Aktuální informace ke Koronaviru

Milí projektoví partneři,

z důvodu aktuálního dynamického šíření koronaviru (SARS-CoV-2) nařídily veřejné instituce přísná opatření. Tato opatření mají chránit jak Vaší bezpečnosti a zdraví, tak i rodinných příslušníků, kolegů a Vašich zákazníků a snížit rychlost šíření viru.

Opatření se zaměřují např. na

 • rozsáhlá omezení vycházení,
 • zákaz služebních cest,
 • zákaz akcí a
 • přechodné uzavření téměř veškerých veřejných a soukromých institucí.

Opatření mohou omezit i Vaše aktivity projektu příp. vytvořit nepředvídatelné výdaje (např. stornopoplatky). Spojte se neprodleně s námi, pokud zjistíte, že z důvodu aktuální situace není možno Váš projekt realizovat podle plánu. Aktuální stav s Vámi společně projednáme a nalezneme pro Váš projekt řešení.

Rádi Vás podpoříme!

Váš tým SAB

Nové projekty? Nové workshopy pro Vás! – ZMĚNA

Chtěli bychom Vám poděkovat za Váš zájem o námi plánované workshopy, které se měly konat dne 16. 3. 2020 v Liberci, 23. 3. 2020 v Plesné, 24. 3. 2020 ve Freibergu a 21. 4. 2020 v Drážďanech. Kvůli přijatým opatřením proti šířícímu se koronaviru se workshopy nyní konat nebudou. Náhradní termín bude stanoven později. Prosíme o pochopení.

Nové projekty? Nové workshopy pro Vás!

Milí příznivci přeshraniční spolupráce, máme velkou radost z Vašeho úctyhodného zájmu o naše workshopy. Ty v Liberci (16. 3. 2020) a v Plesné (23. 3. 2020) mají oba již zcela vyčerpanou kapacitu. Ve Freibergu (24. 3. 2020) a v Drážďanech (21. 4. 2020) je ještě několik míst volných. Moc rádi Vás tam uvidíme!

Nové projekty? Nové workshopy pro Vás!

 • Máte zajímavý nápad na přeshraniční projekt?
 • Hledáte v Sasku partnera pro tento projektový záměr?

Pokud ano, jsou pro Vás naše workshopy to pravé! Poznejte další příznivce přeshraniční spolupráce, poraďte se se zkušenými kooperačními partnery a společně rozviňte nápady na nové – velké či malé projekty. V prioritních osách 3 vzdělávání a 4 partnerská spolupráce jsou pro nové projekty ještě finanční prostředky.

Workshopy jsou společnou iniciativou Společného sekretariátu, euroregionů a krajů.

Kdy a kde?

 • Euroregion Neisse-Nisa-Nysa:
  • 16.3.2020 v 10:30 hodin
  • Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
 • EUREGIO EGRENSIS:
  • 23.3.2020 v 11:00 hodin
  • Městské kulturní středisko Plesná, Náměstí Svobody 52, 351 35 Plesná
 • Euroregion Erzgebirge-Krušnohoří:
  • 24.3.2020 v 11:30 hodin
  • Zentrum für Innovation und Unternehmertum (GIZEF), Am St. Niclas Schacht 13, 09599 Freiberg
 • Euroregion Elbe/Labe:
  • 21.4.2020 v 11:30 hodin
  • Kulturrathaus Dresden, Königstraße 15, 01097 Dresden

Workshopy budou probíhat u čtyř informačních stánků. Témata jsou:

 • 1. Fond malých projektů: podmínky pro poskytnutí dotace a postup
 • 2. Velké projekty: podmínky pro poskytnutí dotace a postup
 • 3. Úspěšné projekty: výsledky projektů „naživo“, odborná konzultace a předání zkušeností od stávajících příjemců
 • 4. NOVĚ: rychlý test: přijďte se svými projektovými nápady a zkonzultujte je s námi ihned!

Na každém informačním stánku Vám rádi zdarma poradíme v obou jazycích a zodpovíme Vaše otázky.

Občerstvení je zajištěno.

Přihlaste se e-mailem na kontakt@sn-cz2020.eu

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Váš Společný sekretariát

Interreg Volunteer Youth (IVY)

Image

Iniciativa Interreg Volunteer Youth (IVY) je pilotním projektem Asociace evropských hraničních regionů (AEBR) určené mladým Evropanům ve věku od 18 do 30 let, kteří se chtějí zapojit do přeshraničních a nadnárodních programů nebo programů meziregionální spolupráce. Dobrovolníci poznají evropskou teritoriální spolupráci, výhody kooperace podél vnitřních hranic Evropské unie a sensibilizují svou evropskou solidaritu, příslušnost k Evropě jako celku a občanské angažmá.

I Vy máte jako realizátoři projektů možnost zaměstnat u sebe jednoho dobrovolníka. Podmínky jsou následující:

 • doba stáže 2-6 měsíců
 • dobrovolník není náhradou za regulérní pracovní sílu
 • výpomoc při hledání ubytování
 • náklady na ubytování, stravu, cestovné a kapesné hradí AEBR; příspěvek na stravenky, jízdenky a jiné je vítán.

Máte zájem? Vyplňte prosím Project Note a zašlete ji na IVY@aebr.eu . IVY tým se pro Vás pokusí najít vhodného kandidáta.

Více informací (v angličtině) naleznete zde a na https://www.interregyouth.com/hostorganisations

Lhůta pro podání závěrečného vyúčtování

Informace pro všechny kooperační partnery

Každý kooperační partner podá nejpozději tři měsíce po ukončení projektu své závěrečné vyúčtování a podá žádost o poslední výplatu. Po podání závěrečného vyúčtování a žádosti o poslední výplatu již kooperační partner nemůže podat další vyúčtování ani požadovat výplatu. Nárok na výplatu prostředků, které byly schváleny, ale o jejichž výplatu nebylo včas požádáno, zaniká.

Více informací pro Lead partnery naleznete zde.

Více informací pro projektové partnery naleznete zde.

Zveřejněno 13. 1. 2020

Byl zveřejněn nový metodický pokyn pro české kooperační partnery

Od 27. září 2019 je v platnosti další Metodický pokyn (č. 5) upravující aktuální verzi Příručky pro české kooperační partnery - realizace projektu (PPP, verze 5). Všechny příručky a metodické pokyny naleznete zde .

První dobrovolník IVY ve Společném sekretariátu

Prvního května 2019 jsem se stala členem Společného sekretariátu SAB, který se soustředí na přeshraniční spolupráci mezi Saskem a Českou republikou. První den jsem dorazila brzkým vlakem z Prahy a byla srdečně přijata jak vedoucí oddělení, tak celým týmem.

Po velmi krátkém čase jsem zjistila, že přestože se pracuje v oddělených kancelářích, probíhá komunikace mezi členy týmu skrz vždy otevřené dveře a atmosféra v týmu funguje přesně tak, jak by dle mého názoru měla fungovat i přeshraniční spolupráce. V tomto duchu jsou zde realizovány česko-saské projekty a díky tomu jsou nepřetržitě posilovány principy solidarity, soudržnosti a propojení mezi těmito dvěma regiony.

Již během prvních dvou týdnů, které jsem ve Společném sekretariátu strávila, jsem se naučila spoustu o tom, jak jsou připravovány prezentace projektů, kdo rozhoduje o jejich finanční podpoře, nebo jak se posuzuje, jaký efekt bude mít projekt na celkovou spolupráci a cílové skupiny na obou stranách hranice.

Rovněž jsem byla nadšená, když jsem byla pozvána nejdříve na saské zasedání o přípravě Monitorovacího výboru v budově Saské státní kanceláře a poté o týden později na vlastní česko-saské zasedání Monitorovacího výboru na hradě Mylau.

V kanceláři jsem zodpovědná za webové stránky projektů, což mi poskytuje přehled o podporovaných projektech. Dostávám se tak též do kontaktu s projektovými partnery, díky čemuž mám vhled do vývoje a průběhu každého projektu. Doposud mohu s jistotou říci, že se dobrovolnictví ve Společném sekretariátu jen vyplatí!

Více o iniciativě IVY a aktivitách AEBR/AGEG naleznete v našich Aktualitách .

Veronika Šulcová

Změny Společného realizačního dokumentu v kostce

Od 21. 2. 2019 je na našich stránkách zveřejněn novelizovaný Společný realizační dokument ( znění z 13. 12 2018 ). Změny jsme pro Vás shrnuli zde .