Nové dotační období 2021-2027

28.07.2022 EU schválila Program Interreg Česká republika – Sasko

Dne 28. července 2022 schválila Evropská komise Program spolupráce Interreg Česká republika – Sasko 2021–2027. Toto rozhodnutí tvoří základ pro pokračující podporu přeshraniční spolupráce mezi oběma zeměmi. Tiskovou zprávu naleznete zde .

Do spuštění Programu, které se předpokládá v lednu 2023, je třeba ještě doladit předpoklady pro poskytnutí dotace, kritéria výběru projektů, postup administrace i způsob práce s veřejností.

Zájemci a potenciální žadatelé mohou konzultovat své projektové záměry se Společným sekretariátem.

Binacionální Monitorovací výbor bude konstituován v říjnu 2022.

Nové logo programu

Image

Představujem nové logo našeho programu pro programové období 2021–2027.

Informace o programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027

Výše prostředků

Program spolupráce Česká republika-Sasko obdrží v dotačním období 2021-2027 celkem 152.364.000 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Z toho je celkem 142,3 milionu EUR k dispozici na projekty a 10 mil. EUR na technické zabezpečení realizace programu.

Předměty podpory

Přehled priorit a opatření v novém dotačním období naleznete zde .

Programové území

Image

Programové území zůstává na české straně stejné (Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj). Na německé straně zůstávají součástí programového území saské okresy Vogtlandkreis (Fojtsko), Zwickau (Cvikov), Erzgebirgskreis (Krušnohoří), Mittelsachsen (Střední Sasko), Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří), Bautzen (Budyšín) a Görlitz (Zhořelec) a města Dresden (Drážďany) a Chemnitz (Saská Kamenice). Durynské okresy Greiz a Saale-Orla-Kreis již nebudou součástí programového území.

Výše podpory
Projekty spolupráce mohou být v novém dotačním období podpořeny z prostředků EFRR až do výše 80% způsobilých výdajů.

Princip Lead partnera
Princip Lead partnera bude zachován. To znamená, že kooperační partneři jmenují Lead partnera, který bude zodpovědný za celý projekt po stránce organizační, obsahové a finanční.

Kritéria přeshraniční spolupráce
Nadále také zůstává povinné splnění tří ze čtyř požadovaných kritérií přeshraniční spolupráce (společná příprava, realizace a financování a/nebo společný personál).