Termíny zasedání Monitorovacího výboru 2017

Projektové žádosti lze do Programu spolupráce podávat průběžně. Nejsou stanoveny žádné závazné termíny. Za účelem lepšího plánování jsou nicméně níže uvedeny doporučené nejzazší termíny pro podání nových projektových žádostí a žádostí o změnu.

S včasným předložením projektové žádosti nevzniká nárok na její projednání v následujícím Monitorovacím výboru. Stanovené termíny jsou pouze orientační.

Monitorovací výbor

Termíny zasedání Monitorovacího výboru 2017 a 2018
Doporučený nejzazší termínpro podání projektové žádosti Plánovaný termín zasedání Monitorovacího výboru
4. 6. 2018 4. 12. 2018
14. 12. 2018 14. - 15. 5. 2019
12. 4. 2019 10. - 11. 9. 2019
28. 6. 2019 3. - 4. 12. 2019