Termíny pro podávání žádostí a termíny zasedání Monitorovacího výboru

Projektové žádosti lze do Programu spolupráce podávat průběžně. Nejsou stanoveny žádné závazné termíny. Za účelem lepšího plánování jsou nicméně níže uvedeny doporučené nejzazší termíny pro podání nových projektových žádostí a žádostí o změnu.

S včasným předložením projektové žádosti nevzniká nárok na její projednání v následujícím Monitorovacím výboru. Stanovené termíny jsou pouze orientační.

Doporučený nejzazší termín pro podání projektové žádosti Plánovaný termín zasedání Monitorovacího výboru
13. 11. 2020 22. 4. 2021
9. 4. 2021 7. - 8. 9. 2021
25. 6. 2021 7. - 8. 12. 2021