Úspěšné projekty | ArchaeoMontan 2018

Image

Jaké poklady nám v Krušných horách zanechali naši předkové pod zemí a v hornické krajině? Archeologové a mnoho dalších odborníků se touto otázkou intenzivně zabývali v projektu ArchaeoMontan 2018. Zde Vám představíme několik nejvýznamnějších střípků z projektu.

Základní informace

Ve středověkých dolech v Dippoldiswalde byly krátce po roce 2002 objeveny pozoruhodné pozůstatky středověkého hornictví. Výsledky výkopů se staly příležitostí pro intenzivní vědeckou přeshraniční spolupráci, která začala o deset let později. První projekt pod vedením Zemského úřadu pro archeologii v Drážďanech (LfA) propojil saské i české montánní archeology, historiky, museology, geology, restaurátory, inženýry, geoinformatiky a další odborníky, kteří pak ve spolupráci pokračovali i v projektu ArchaeoMontan 2018.

Výsledky

 • Společný přeshraniční archeologický průzkum ve dvou lokalitách - západní, kam patří území Kremsiger u Přísečnice přes město Jöhstadt až po Potůčky, a východní, která zahrnuje oblast od města Dippoldiswalde přes Krupku a Cínovec až po Osek.
  Výzkum je jedinečný svým multidisciplinárním charakterem - zkoumání vývoje mocenské a sídelní struktury, zpracování nerostných surovin a následné výroby, analyzování souvislostí mezi hospodářstvím a hornickým právem a v neposlední řadě posuzování intenzity hornictví a s tím souvisejících změn životního prostředí.
 • Dippoldiswalde: zřízení Muzea středověkého hornictví (MiBERZ) – otevřeno v srpnu roku 2018
 • Krupka: renovace historické budovy Informačního centra Hornické krajiny – otevřeno v březnu roku 2018
 • Putovní a stálá výstava „Stříbrná horečka a volání hor“
 • Informační turistická stezka v Krupce
 • Výtečné vztahy v přeshraničním týmu, tvůrčí spolupráce velkého počtu odborníků pod vedením Dr. Christiane Hemker ze Zemského úřadu pro archeologii v Drážďanech (LfA)
 • Velké množství odborných setkání
 • Velké množství publikací, konferečních sborníků, katalogů, monografií, newsletterů
 • Mobilní aplikace pro turisty, jejímž cílem je umožnit virtuální zážitek nepřístupných hornických děl
 • Filmy a další dokumenty

Intenzivní výzkumná činnost je základním stavebním kamenem kulturního dědictví montánní krajiny Krušnohoří.

Více o projektu se dozvíte zde .

Foto: © Martin Jehnichen

Výroční konference 2019 | Ohlédnutí

Image

Česko a Polsko přistoupily před 15 lety dne 1. 5. 2004 do Evropské unie. Program spolupráce se prezentoval dne 30. 4. a 1. 5. 2019 v Žitavě a v Trojzemí Sasko - Česko - Polsko spolu s kooperačními programy Česko - Polsko a Polsko - Sasko na společné akci s mottem "15 let společně v Evropské unii". Velké množství přeshraničních projektů nabídlo na hranici tří států pestrý program. Dvoudenní výroční akce programů se zúčastnilo přibližně 3000 návštěvníků ze všech třech zemí.

Výroční konference okem kamery .

Více informací maleznete zde .

Foto: © Pavel Šinagl

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Foto: © Frank Meyer
Foto: © Frank Meyer

Společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce

Dne 14. listopadu 2018 bylo v Drážďanech podepsáno společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v dotačním období 2021-2027. Podpis memoranda proběhl za účasti náměstka ministryně pro místní rozvoj ČR pana Zdeňka Semoráda a státního tajemníka ze Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství (SMUL) Dr. Franka Pfeila. Oba státy v memorandu vyjádřily společný zájem zachovat program přeshraniční spolupráce v rámci osvědčených struktur. Více informací naleznete v tiskových zprávách SMUL a MMR .

O programu

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 poskytuje již potřetí dotační prostředky Evropské unie v řádu sta milionů eur za účelem dalšího odbourávání bariér a zvyšování kvality života v česko-saském příhraničí.

Od svého zahájení v roce 2015 program podpořil již 130 přeshraničních projektů. Obsahová rozmanitost projektů sahá od spolupráce záchranné služby a hasičů přes vzdělávání, kulturu, sport, ochranu přírody a turistiku až po strategickou spolupráci institucí. Více o podpořených projektech a jejich výsledcích se dozvíte zde.

Všechny prostředky Programu v tomto dotačním období ještě rozdány nejsou. Pod tímto odkazem se dozvíte více o aktuálních možnostech dotace. Pokud máte nápad na projekt, oslovte kontaktní osoby programu ve Společném sekretariátu a na krajských úřadech v České republice.