Výroční konference 2019 | Ohlédnutí

Image

Česko a Polsko přistoupily před 15 lety dne 1. 5. 2004 do Evropské unie. Program spolupráce se prezentoval dne 30. 4. a 1. 5. 2019 v Žitavě a v Trojzemí Sasko - Česko - Polsko spolu s kooperačními programy Česko - Polsko a Polsko - Sasko na společné akci s mottem "15 let společně v Evropské unii". Velké množství přeshraničních projektů nabídlo na hranici tří států pestrý program. Dvoudenní výroční akce programů se zúčastnilo přibližně 3000 návštěvníků ze všech třech zemí.

Výroční konference okem kamery .

Více informací maleznete zde .

Foto: © Pavel Šinagl

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Foto: © Frank Meyer
Foto: © Frank Meyer

Společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce

Dne 14. listopadu 2018 bylo v Drážďanech podepsáno společné memorandum o pokračování přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v dotačním období 2021-2027. Podpis memoranda proběhl za účasti náměstka ministryně pro místní rozvoj ČR pana Zdeňka Semoráda a státního tajemníka ze Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství (SMUL) Dr. Franka Pfeila. Oba státy v memorandu vyjádřily společný zájem zachovat program přeshraniční spolupráce v rámci osvědčených struktur. Více informací naleznete v tiskových zprávách SMUL a MMR .

O programu

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 poskytuje již potřetí dotační prostředky Evropské unie v řádu sta milionů eur za účelem dalšího odbourávání bariér a zvyšování kvality života v česko-saském příhraničí.

Od svého zahájení v roce 2015 program podpořil již 126 přeshraničních projektů. Obsahová rozmanitost projektů sahá od spolupráce záchranné služby a hasičů přes vzdělávání, kulturu, sport, ochranu přírody a turistiku až po strategickou spolupráci institucí. Více o podpořených projektech a jejich výsledcích se dozvíte zde.

Prostředky Programu jsou v tomto dotačním období již téměř rozdány, v oblasti partnerské spolupráce nicméně stále potřebujeme Vaše projekty! Pokud máte nápad na projekt, oslovte kontaktní osoby programu ve Společném sekretariátu a na krajských úřadech v České republice.