ArchaeoMontan 2018

 

Projekt je ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

4.332.249,38 EUR

Doba realizace projektu:

28.08.2015 - 30.09.2018

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Landesamt für Archäologie Dresden (Lead-partner)
 • Sächsisches Oberbergamt Freiberg (projektový partner 1)
 • Správa města Dippoldiswalde (projektový partner 2)
 • TU Bergakademie Freiberg - IWTG (projektový partner 3)
 • Česká geologická služba Praha (projektový partner 4)
 • Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. Most (projektový partner 5)
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (projektový partner 6)
 • Město Krupka (projektový partner 7)
 • Národní památkový ústav Praha (projektový partner 8)

Obsah:

 • Brzy po povodni v roce 2002 byly v Dippoldiswalde ve východním Krušnohoří objeveny podzemní komory jako pozůstatek hornické činnosti. V Krušných horách s dlouholetou tradicí hornictví jistě nic neobvyklého. Po prvním posouzení Státním úřadem pro archeologii v Drážďanech (LfA) a Saským vrchním báňským úřadem ve Freibergu (OBA) však bylo patrné, že se jedná o unikátně dochované středověké hornické dílo z 12. a 13. století. Na základě tohoto v evropském měřítku jedinečného objevu se studium terénních reliktů středověkého hornictví v Dippoldiswalde stalo ústředním výzkumným tématem.
 • Velmi záhy se ukázalo, že v důsledku společné středověké historie hornictví musí pro montánní archeologii vzniknout platforma pro přeshraniční spolupráci s Českem.

Výsledky

 • Intenzivní interdisciplinární výzkum středověkého hornictví v Krušných horách ve dvou lokalitách (západní na území Kremsiger u Přísečnice přes město Jöhstadt až po Potůčky, a východní s oblastí od města Dippoldiswalde přes Krupku a Cínovec až po Osek). Tým odborníků byl složen z montánních archeologů, historiků, muzeologů, geologů, mineralogů, restauratérů, inženýrů i geoinformatiků. Výzkum je jedinečný svým multidisciplinárním charakterem - zkoumání vývoje mocenské a sídelní struktury, zpracování nerostných surovin a následné výroby, analyzování souvislostí mezi hospodářstvím a hornickým právem a v neposlední řadě posuzování intenzity hornictví a s tím souvisejících změn životního prostředí.
 • Unikátní nálezy např.: ve městě Bad Schlema hrozil propad kanalizačního systému a při této události se objevilo obří vodní kolo staré více než 500 let. Takováto vodní kola byla instalována v dolech pro dopravu materiálu, jak popsal v roce 1556 zakladatel nauky o hornictví Georgius Agricola.
 • Město Dippoldiswalde: vytvoření Muzea středověkého hornictví (MiBERZ) – otevřeno od roku 2018
  • mobilní aplikace montánní archeologie v Dippoldiswalde Vás virtuálně provede světem středověkého hornictví a nabídne na různorodých zastaveních hornické naučné stezky digitální informace, videa a animace
  • s pomocí interaktivní mapy Medieval MinesAR si můžete prohlédnout labyrint dolů pod Vašima vlastníma nohama ve 3D a projet se s tou správnou technikou sklářskou ulicí!
  • hornictví virtuálně (německy)
  • otevírací dobu a další informace najdete na webových stránkách MIBERZ
 • Město Krupka: renovace historické budovy Informačního centra hornické krajiny – otevřeno v březnu roku 2018 a vznik naučné stezky
 • Putovní a stálá výstava „Stříbrná horečka a volání hor“
 • Výtečné vztahy v přeshraničním týmu, tvůrčí spolupráce velkého počtu odborníků pod vedením Dr. Christiane Hemker ze Zemského úřadu pro archeologii v Drážďanech (LfA)
 • Velké množství odborných setkání a zpracování publikací, konferečních sborníků, katalogů, monografií, newsletterů
  • např. sborník konference "ArchaeoMontan 2018 - Krušné hory v centru zájmu montánní archeologie" (výsledky mezidisciplinárních a multimetodických výzkumů z oborů montánní a krajinné archeologie, historie a archivnictví, kartografie, geofyziky a geologie)
 • Filmy a další dokumenty

Webové stránky projektu:

http://www.archaeomontan.eu (přehled aktivit, výsledků bádání, fotografie)

Video:

Archaeomontan 2018