„Na stopě klimatu“ – česko-německý projekt o obnovitelných zdrojích energie a environmentální výchově a vzdělávání dětí a mládeže

 

Projekt je ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

1.048.457,56 EUR

Doba realizace projektu:

01.04.2016 - 30.06.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

Obsah:

„Naše klima se mění!“ Tuto větu slýcháváme denně. Ale co tedy může každý z nás proti změně klimatu udělat? Česko-německý projekt „Na stopě klimatu“ začíná tam, kde začíná vše! Rozvoj povědomí o ochraně klimatu a redukci CO2 může být pro děti a mládež ve věku 5 – 16 let zajímavou výzvou, pro pedagogy pak praktickým zpestřením.

V rámci projektu byly podpořeny následující aktivity s více než 2.000 účastníků z Čech a ze Saska:

Webová stránka projektu:

www.klima-projekt.eu

Webová stránka projektu PP1

Rozhlas

Video

Fotografie:

© KINDERVEREINIGUNG® Chemnitz e.V.