Aktivní prožití společných dějin a tradic v Krušných horách

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

1.430.886,93 EUR

Doba realizace projektu:

11.04.2016 - 30.09.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Horský klub Lesná v Krušných horách, z.s. (Lead-partner)
 • Obec Seiffen (projektový partner)

Cíl projektu

Zatraktivnění středního Krušnohoří pro volnočasové a rekreační možnosti cílových skupin posílením kulturně historického potenciálu obou partnerů projektu a rozšířením nabídky cestovního ruchu.

Obsah

 • Rozšíření muzeí na Lesné a v Seiffenu o nové objekty a expozice pro aktivní prožití společných dějin:
  • výstavba repliky hrázděného domu v Krušnohorském muzeu v Lesné
  • výstavba staré kovárny z Pfaffrody ve skanzenu v Seiffenu
 • Propojení turistických stezek na české a německé straně
 • Organizace společných akcí pro veřejnost, zážitkové programy pro děti a mládež ve skanzenu v Seiffen

Výsledky

Seiffen:

 • skanzen má další objekty např. kovárnu, malou pec
 • na naučné stezce "Historie hornictví" bylo instalováno 55 nových tabulí, zároveň byl k tomu vytištěn leták

Lesná:

 • hrázděný dům dle historické předlohy se stálou expozice věnovanou životě horalů, jejich činnostem, zvykům a tradicím (repliky historického mobiliáře z 18. - 19. století a předmětů, které byly používány každý den, interaktivní informační tabule, výstavní sál v prvním patře pro workshopy, kreativní dílny atd.) je přístupný
 • otevírací doba Krušnohorského muzea (více info na webu )
  - denně od 10:00 do 18:00

Webové stránky projektu:

http://www.horskyklublesna.cz/

Fotografie:

© Jan Fučík