Paměť v krajině Trojzemí

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

1.479.787,94 EUR

Doba realizace projektu:

26.11.2015 - 31.03.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Společnost pro kulturní krajinu z.s. (Lead-partner) a Římsko-katolická farnost Hrádek nad Nisou (projektový partner 2)
 • Město Hrádek nad Nisou (projektový partner 1)
 • Město Frýdlant (projektový partner 3)
 • Správa města Zittau (projektový partner 4)
 • Správa obce Kurort Oybin (projektový partner 5)

Obsah:

Společný projekt „Paměť v krajině Trojzemí“ se zaměřoval na zachování kulturního dědictví a zvýšení turistické atraktivity společného přeshraničního regionu Trojzemí prostřednictvím obnovy a rekonstrukce sedmi památek, vývojem nové turistické nabídky a společné propagace kulturního dědictví na české i německé straně hranice.

Výsledky projektu:

Sedm zrekonstruovaných památek v regionu Trojzemí:

 • kamenný sloup se sousoším sv. Anny v Hrádku n. N.
 • kaple na Uhelné
 • kostela sv. Bartoloměje v Hrádku n. N.
 • křížová cesta ve Frýdlantu
 • klášterní dvůr s 16 hrobkami rodiny Scheer v Žitavě
 • hrad a klášter Oybin:
  • obytná věž
  • ochranné zastřešení paláce
  • zlepšení turistické infrastruktury a funkce objektu Gesindehaus
  • nové správní objekty – předhradí

Databáze 150 drobných památek v Trojzemí:

 • došlo ke zmapování drobných památek v Trojzemí (kříže, kaple, pomníky atd.)
 • vznikla nová českoněmecká databáze památekLink se 150 záznamy, propojená na databázi památkového katalogu Národního památkového ústavu, která slouží jak návštěvníkům regionu, tak odborné veřejnosti
 • zpracované informace jsou pro návštěvníky regionu rychle přístupné i ve webové aplikaci projektu

Nové turistické nabídky:

tematické Questingové trasy pro pěší a cyklistiky

 • v okolí Frýdlantu, Žitavy, Oybinu, Lückendorfu / Petrovic
 • s doprovodnými materiály v němčině nebo v češtině (pracovní listy, nálepky, letáky, vědomostní kvizy)

dvojjazyčná historická naučná stezka „Hrad a klášter Oybin“

 • bilinguální doprovodní sešit a plán
 • systém hot spot – doplňující informace přes mobilní internet

deset nových stezek podél malých památek Trojzemí

Další informace (DE):

Präsentation „Problematika malých památníků"

Prezentace „Přehled malých památníků“

Webové stránky projektu:

http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz/

Video:

Paměť v trojzemí

Fotografie:

Obrázek 1:
Klášter Oybin
Obrázek 2:
Hrad Oybin
Obrázek 3:
Kapela na Uhelné u Hrádku n. N. © Roman Sedláček
Obrázek 4:
Socha Sv. Anny v Hrádce n. N. © Roman Sedláček
Obrázek 5:
Restaurované sochy v areálu kostela sv. Bartoloměje v Hrádce n. N.
Obrázky 6 - 13:
Restaurovaná křížová cesta ve Frýdlantu © Radek Petrášek
Obrázky 14 - 15:
Detaily z klášterního dvoru a hrobky rodiny Scheer v Žitavě © Matthias Weber