Informační centrum Fláje

 

Projekt je ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

573.743,20 EUR

Doba realizace projektu:

29.02.2016 - 30.06.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Povodí Ohře, státní podnik se sídlem v Chomutově (Lead-partner)
  • Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (projektový partner)

Obsah:

Historie vodních děl Rauschenbach a Fláje je úzce spjata. To se týká jak povodí, tak i vodního hospodářství celého regionu. Veřejnost má možnost o tom všem se nyní dozvědět více.

Výsledky projektu

  • Na vodním díle Rauschenbach byl vytvořen dřevěný odpočinkový altán s informacemi o vodním hospodářství.
  • Na vodním díle Fláje bylo vybudováno informační středisko pro turisty s informacemi o regionu i možností prohlídky útrob unikátní pilířové přehrady v Čechách.
    • Otevírací dobu najdete na webu
  • Obě díla doplňuje informační turistická stezka a dále jsou součástí regionálních cyklotras. Na informačních tabulích se návštěvníci dozví zajímavé informace z různých oblastí: historie regionu, ochrana přírody, vodní hospodářství v ČR a v SRN atd.
  • Tisková zpráva: Otevření informačního centra Fláje (DE)
  • 29.06.2019 - zahájení provozu infocentra Fláje

Webové stránky projektu:

Videa:

Fotografie:

© Povodí Ohře
© Společný sekretariát