Informační centrum Fláje

 

Projekt ukončen

Výše dotace z EFRR:

573.743,20 EUR

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

Obsah:

  • Společná výstavba informačních center na přehradách Fláje a Rauschenbach, vytvoření naučné turistické stezky a připomenutí společné historie v regionu.
  • Obsahová náplň infocentra je zajištěna v rámci propagační a publikační činnosti podniku. Obsahová náplň infocentra je přizpůsobena lokalitě, a to informacemi z historie regionu, informacemi z výstavby vodních děl Fláje a Rauschenbach i obecně k vysvětlování problematiky vodního hospodářství turistům a návštěvníkům v ČR i SRN.
  • V oblasti historie probíhá spolupráce s Českojiřetínským spolkem příp. i s Destinační agenturou Krušné hory.

Výsledky:

  • Na vodním díle Rauschenbach byl vytvořen dřevěný odpočinkový altán s informacemi o vodním hospodářství.
  • Na vodním díle Fláje bylo vybudováno informační středisko pro turisty s informacemi o regionu i možností prohlídky útrob unikátní pilířové přehrady v Čechách.
  • Obě díla doplňuje informační turistická stezka a dále jsou součástí regionálních cyklotras. Na informačních tabulích se návštěvníci dozví zajímavé informace z různých oblastí: historie regionu, ochrana přírody, vodní hospodářství v ČR a v SRN atd.
  • Tisková zpráva: Otevření informačního centra Fláje (DE)

Web

Video

Informační centrum Fláje

Akce

  • 29.06.2019 - zahájení provozu infocentra Fláje

Fotografie

© Povodí Ohře, © Společný sekretariát